Firemní řešení > Projektové řízení > Úvod > Proč právě PM Programme?

Proč právě PM programme?

PM Programme

DEMOS - Pragoeduca, a.s. nabízí komplexní služby a řešení pro změnový program (zvýšení způsobilosti) pro členy pro členy projektových týmu, junior projektové manažer a senior projektové manažery.

 

PM PROGRAMME SIMULTRAIN®

SimulTrain® je unikátní software pro simulaci projektů v reálném čase, který umožňuje účastníkům aktivně používat a integrovat všechny klíčové znalosti project managementu dle standardu PMI (např. rozsah, čas, náklady a lidský faktor) do uceleného celku.
DEMOVERZE:
Demo verze na www.simultrain.cz
Chara kteristiky:

Efektivní používání nástrojů, metod, technik a postupů PM
Používání ověřených standardů PM v praxi dle PMBOK® v4
Kolektivní a individuální rozhodování ve stresu
Rozhodování v typických problémových situacích projektu
SimulTrain® – revoluční kombinovaná technika výuky simulace reálného projektu v reálném čase - více než 85 000 lidí absolvovalo tento jedinečný kurz!

 

PM PROGRAMME E-LEARNING®


E-learning kurzy – interaktivní výuka přes internet. V průběhu kurzu je možné využít tzv. Telecoach, experta, který zodpoví online případné otázky.

Charakteristiky:
e-learning PM Fundamentals
e-learning PM Advanced
e-learning PM Team Leader
e-learning PM PMBOK® 4th
e-learning Project Program & Portfolio Management
Knowledge Test


PM Programme online kurzy®


X – AM je označení pro online simulace testů na přípravu pro úspěšné složení certifikační zkoušky (PMP®, CAPM®, Prince2™, IPMA ). Více než 1 000 otázek připraví účastníky na „reálné“ zkoušky. Testy jsou dostupné v anglickém jazyce.

Charakteristiky:
X - AM PMP®
X - AM CAPM®
X - AM Prince2™
X - AM IPMA

 

PM Programme – KOMBINOVANÉ KURZY®


Kombinované kurzy pro individuální přípravu na certifikace. Kurzy pokrývají devět oblastí poznatků a pět procesních skupin PMBOK® v4 v kombinaci s online simulací testu X – AM. Kurzy jsou dostupné v jazyce českém a anglickém.

Charakteristiky:
PMP® Prep Pack
CAPM® Prep Pack
IPMA Prep Pack

Accredited Training Organisation (ATO) ®
Konta kty:
Sídlo společnosti: Krakovská 9, 110 00 Praha 1
Telefonní spojení: +420 296 370 450
Mailto: pm@demosgroup.com

 

Metodika realizace jednotlivých kurzů

DEMOS - Pragoeduca, a.s. navrhuje výběr a sestavení obsahu kurzu v závislosti na skutečných požadavcích – tedy modulární, do určitého objemu předpokládaných konzultačních / lektorských kapacit, jejichž limitní počet bude dohodnutý a schválený v Základním dokumentu programu.

Základní osa – implementace projektového řízení – může být vhodně doplňována zvyšováním behaviorálních kompetencí z oblastí:

 • Vedení projektových týmů
 • Efektivní řízení projektů
 • Strategic Project Management
 • Project Leadership Techniques
 • Excellent meetings
 • Obecný leadership
 • Vyjednávací mistrovství
 • Argumentace a prosazování
 • Asertivní prosazení
 • Prezentační mistrovství
 • komunikační dovednosti
 • Konflikty a jejich prevence
 • Finanční cotrolling
 • Motivace

Při vzniku požadavku na školení (kurz, workshop, nová funkcionalita) nebo výstupu uživatel obvykle není schopen definovat detailní zadání (obvykle má pouze představu jakého výsledku by chtěl dosáhnout), a proto také není možné stanovit harmonogram a kapacitní nároky řešení. Pro vedoucího projektu nebo pracovníka zodpovědného za rozpočet vývoje je pak náročné rozhodnout, zda takový kurz realizovat, zda jeho výstupy budou relevantní k vynaloženým nákladům. Proto DEMOS - Pragoeduca, a.s. pracuje s metodikou, kde takový úkol je rozdělen do 3 etap. Každá etapa má transparentní výstupy a umožňuje pracovníkovi zodpovědnému za řízení vývoje rozhodnout, zda je kurz užitečný.


Úkol startuje standardně požadavkem uživatele na změnu, úpravu nebo vývoj funkcionality nebo výstupu. V prvém kroku probíhá konzultace (workshop) uživatele s vytipovaným konzultantem. Tato etapa má za úkol vyjasnit požadavek uživatele vzhledem k možnostem na trhu vzdělávání. Výstupem etapy je odhad konzultanta, zda je úkol reálný, kolik času bude potřebovat na detailní analýzu úkolu (za jak dlouho je schopen vypracovat společně s uživatelem detailní zadání úkolu) a kdy tento úkol může být předán. Již po tomto kroku má zodpovědný pracovník možnost realizaci zastavit, když se mu výsledky budou jevit neadekvátní vzhledem k potřebnému vynaloženému úsilí (ceně práce konzultanta).


Ve druhém kroku, který je již přesně kapacitně a časové specifikován vypracuje konzultant detailní zadání úlohy a kapacitní a časový odhad její realizace. Pro zpřesnění podmínek akceptace řešení je možné již v tomto kroku připravit i scénář testování výstupů. Všechny tyto dokumenty jsou samozřejmě vypracovávány a následně akceptovány uživatelem požadované změny a zodpovědným pracovníkem zákazníka. Tento krok opět umožňuje posoudit adekvátnost výsledků vzhledem k ceně a úlohu případně zastavit.


Ve třetím kroku pak opět v přesně specifikovaném časovém a kapacitním rámci probíhá realizace úlohy, tj. vlastní školení, kde na závěr proběhne vyhodnocení kurzu.


Navržený proces umožňuje transparentní kontrolu průběhu vzdělávacího procesu po celou dobu. Oboustranně snižuje rizika špatných počátečních odhadů.