Témata kurzů > HR management a personalistika

Jak vytvořit a efektivně propojit procesy vzdělávání a periodického hodnocení zaměstnanců

Víte jak zvýšit přínosy systému vzdělávání a hodnocení ve vaší společnosti?

Kurz je určen HR pracovníkům, personálním manažerům a manažerům středního a vrcholového stupně řízení, kteří navrhují, schvalují či zavádějí systémy vzdělávání nebo periodického hodnocení zaměstnanců a mají zájem na jejich efektivním propojení.

Po absolvování kurzu:

 • budete schopni propojit systémy vzdělávání a hodnocení pracovníků s návazností na další HR procesy, budete umět správně identifikovat potřeby vzdělávání, 
 • budete schopni vytvořit komplexní systém vzdělávání a periodického hodnocení zaměstnanců,
 • budete schopni vyhodnotit přínosy vzdělávání,
 • budete schopni vést hodnotící rozhovor.

Program       9:00 - 16:00


 • Význam a úkoly vzdělávání v podnikatelském prostředí 21. století.
 • Role personalistů a role managementu - jak propojit systémy hodnocení a vzdělávání zaměstnanců.
 • Cyklus vzdělávání.
  - identifikace potřeb,
  - tvorba plánu vzdělávání.
 • Metody vzdělávání na pracovišti.
 • Metody vzdělávání mimo pracoviště
  - hodnocení přínosů vzdělávání,
  - 4 úrovně hodnocení, metody hodnocení,
  - komplexní systém vzdělávání zaměstnanců.
 • Periodické hodnocení zaměstnanců
  - cíle a metody,
  - komplexní systém hodnocení zaměstnanců,
  - složky pracovního výkonu,
  - jak měřit pracovní výkony - kritéria pracovního výkonu,
  - 360º zpětná vazba,
  - hodnotící rozhovor.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
Mgr. Yveta Rychtaříková - všechny kurzy lektora
lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti personalistiky, měkkých manažerských dovedností a osobního rozvoje
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 8773,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 7250,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz