Kurzy, semináře z oblasti Strategické řízení

   1 | 2
Název kurzu
Doporučený rozsah
Tvorba rozpočtu ve výrobních podnicích
1 den
Reklamace a práva z vadného plnění
1 den
   1 | 2