Otevřené kurzy > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Komunikační a prezentační dovednosti

Kurzy, semináře z oblasti Komunikační a prezentační dovednosti

Název kurzu
Rozsah
Termíny
Jak lépe mluvit a jak zaujmout
2 dny
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Jak se úspěšně dorozumět s jinými typy lidí
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Otevřená zpětná vazba - upřímná komunikace
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Argumentace a vyjednávací dovednosti
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Prezentační dovednosti
2 dny
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Písemná a elektronická komunikace v praxi
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Sebeprezentace
2 dny
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Mužská a ženská komunikace a její vliv na efektivní fungování týmů a prosazování se
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Networking jako předpoklad úspěchu ve 21. století
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Komunikační dovednosti a zvládání obtížných situací v kontaktu se zákazníkem
2 dny
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Mluv, mluv, zajímáš mě (komunikace v kostce)
2 dny
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Obrana proti manipulaci a zvládání námitek
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Jak porozumět druhým i sobě (z hlediska MBTI)
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
PITCH: Jak málo slovy říci mnoho
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Asertivní komunikace pro manažery
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.