Prevence a řešení konfliktů

Víte, že nejlepší způsob řešení konfliktu je předejít mu?

KURZ JE URČEN
každému, kdo chce umět rozvíjet své komunikační dovednosti, umět předcházet konfliktům, příp. je řešit s nadhledem a v klidu.

PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU
- budete schopni analyzovat příčiny konfliktů a definovat si vhodný postup pro jejich řešení,
- budete umět zvládat emocionální rovinu vypjatých situací,
- budete znát a umět používat techniky, které vám pomohou řešit nesnadné a předem konfliktní rozhovory.


Program       9.00 - 16.00

• Příčiny a emocionální rovina konfliktů. Možné způsoby řešení konfliktních situací.
• Komunikační techniky: dotazování, empatická reakce, vyjádření vlastních emocí, parafráze.
• Strategie a možnosti vyjednávání v konfliktu.
• Asertivní přístup, umění argumentace a techniky proti manipulativnímu jednání jako základ konstruktivního řešení konfliktu.
• Doporučení pro předem konfliktní rozhovory:
- poskytování kritické zpětné vazby,
- negativní hodnocení pracovníků – řešení poklesu výkonu a nežádoucího chování na pracovišti,
- sdělování nepříznivých zpráv a nepopulárních opatření,
- efektivní řešení stížnosti.
• Řešení typických konfliktních situací účastníků.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Mgr. Jana Randáková - všechny kurzy lektora
samostatná lektorka, konzultantka a kouč v oblasti manažerských dovedností, osobního rozvoje a rozvoje týmové spolupráce
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4810,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3975,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz