Otevřené kurzy > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Podpora managementu, administrativa

Kurzy, semináře

Účetní a ekonomické minimum pro asistentky

Víte, zda musí doklad obsahovat otisk razítka  a podpis?
Víte, jak mají vypadat základní evidence firmy?

Kurz je určen asistentkám, sekretářkám, příp. dalším administrativním pracovnicím, které potřebují získat základní informace pro orientaci v pojmech z oblasti účetnictví a ekonomiky firmy a naučit se s těmito pojmy pracovat.

 

Po absolvování kurzu

  • získáte celkový přehled o informacích a pojmech obsažených v účetních výkazech (účetních závěrkách),
  • identifikujete doklady s chybějícími povinnými náležitostmi,
  • zkvalitníte další postupy vztahující se k práci asistentky.

 


Program       9.00 - 16.00

• Účetní výkazy – náplň jednotlivých prvků závěrky – základy.
• Daně – základní informace o jejich druzích.
• Doklady
- druhy a jejich základní náležitosti,
- oběh dokladů v podniku,
- archivace.
• Inventarizace – základy.
• Pokladní kniha – k čemu je a jak má vypadat po formální stránce.
• Kniha jízd – k čemu je a jak má vypadat po formální stránce.
• Audit, zpracování přiznání poradcem, komunikace s účtárnou, resp. externí účetní firmou a finančním úřadem.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Tomáš Líbal
účetní a ekonomický poradce
Datum Variabilní symbol Místo konání
12.5.2014
25014Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5
26.11.2014
25114Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5
cena: 4332,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3580,- Kč (bez DPH)
Kurz objednáte kliknutím na číslo variabilního symbolu.
tel.: 234 251 450, kurzy@demosgroup.com