Otevřené kurzy > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Podpora managementu, administrativa

Kurzy, semináře

Prezentace a sebeprezentace pro asistentky

Trpíte trémou, když máte mluvit před lidmi? Můžeme vám  pomoci!

Kurz je určen asistentkám managementu, asistentkám týmů, sekretářkám, prvobariérovým pracovníkům, vedoucím kanceláří, příp. dalším administrativním pracovníkům.

Po absolvování kurzu

  • budete umět sestavit strukturovanou prezentaci,
  • přednesete prezentaci zajímavě a poutavě,
  • vyvarujete se obvyklých prezentačních chyb.

Program       9:00 - 16:00

• Příprava prezentace.
• Dovednosti mluvčího.
• Obsah a struktura prezentace.
• Nástroje a tipy pro silnou prezentaci.
• Práce s trémou.
• Cvičení hlasové techniky.
• Modelové situace a zpětná vazba.
posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
PaedDr. Olga Medlíková
samostatná lektorka a konzultantka v oblasti manažerských dovedností, komunikace, konfliktů a vyjednávání, prezentace atd., osobnost vzdělávání dospělých 2012
Datum Variabilní symbol Místo konání
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
cena: 4190,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3492,- Kč (bez DPH)
tel.: 234 251 450, kurzy@demosgroup.com