Témata kurzů > Účetnictví a daně

Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty

Víte, že drobný hmotný majetek je možné jednorázově zahrnout do nákladů, ale drobný dlouhodobý hmotný majetek nikoliv?
Může být daňový odpis hmotného majetku zaúčtován jako odpis účetní?

Kurz je určen účetním a ekonomickým pracovníkům podnikatelských subjektů, pracovníkům účetních firem, ekonomickým a daňovým poradcům.

Po absolvování kurzu

  • naučíte se rozlišovat jednotlivé pojmy související s nehmotným a hmotným majetkem a pochopíte jejich význam,
  • porozumíte významu a správnému postupu při účetním a daňovém odpisu,
  • pochopíte rozdílnost postupu v účetnictví a u jednotlivých daní,
  • vyvarujete se častých chyb.

Program       9.00 - 16.00

• Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
- účetní a daňové vymezení pojmů,
- forma pořízení ve vztahu k účetnictví a dani z příjmů, ocenění,
- odpisování,
- účtování technického zhodnocení,
- nejčastější chyby v účtování,
- analytické účty,
- vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování,
- dlouhodobý majetek a DPH, daň z nemovitých věcí a další daně.
• Problémy při praktické aplikaci účetních a daňových změn.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Jan Šimerka - všechny kurzy lektora
Je absolventem VŠE v Praze, auditorem a daňovým poradcem. Kromě oblasti poradenství, kterému se věnuje většinu svého pracovního života, pracoval několik let v pozicích hlavního účetního v několika obchodních a výrobních společnostech. V současné době je partnerem menší auditorské společnosti, jejímiž klienty jsou převážně malé a střední podnikatelské subjekty.
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3975,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3285,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.