O nás > Lektoři

Lektoři

Pragoeduca spolupracuje s početným týmem špičkových lektorů - expertů ve svém oboru, odborně vysoce kvalifikovaných osobností, často přímo tvůrců zákonů, vysokoškolských pedagogů, zkušených význačných odborníků s hlubokými znalostmi, bohatými zkušenostmi a dlouholetou manažerskou, poradenskou, konzultantskou či pedagogickou praxí.

Zakládáme si na vysoké prestiži našich lektorů a pravidelně hodnotíme jejich práci. Prvotřídní úroveň lektorského týmu je pro nás důležitým a motivujícím závazkem našim klientům.

Ing. Otakar Wolf, MBA

Lenka Přívětivá

PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

 

JV jana small 2018.jpg

 

 

pakovsky.jpg

kout.jpg

medlíková - malé.jpg

 

Ing. Otakar Wolf, MBA

Lenka Přívětivá

PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

Jana Víchová

 

Ing. Petr Pacovský

Ing. Petr Kout, CSc.

PaedDr. Olga Medlíková

 

 

Bc. Ilona Bartovská
HR poradce a konzultant specializující se na oblast řízení lidských zdrojů ve výrovních společnostech.
Ing. Martin Bednář, MBA
trenér, kouč a konzultant s mnohaletou praxí na manažerských pozicích a v obchodu.
JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.
Head of Participations, Board & Legal Affairs RWE Česká republika, a.s., předseda dozorčí rady RWE Grid Holding, a.s., místopředseda dozorčích rad RWE Energie, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., a Východočeská plynárenská, a.s., tajemník představenstev a dozorčích rad RWE Česká republika, a.s., a RWE Supply & Trading CZ, a.s. Od roku 2003 vyučuje na Fakultě sociálních věd UK

Ing.  Václav Benda BVO.CZ s.r.o.
specialista na oblast DPH

Jaroslav Cirkovský, MBA
 
jednatel společnosti BENEFICO s.r.o., lektor a poradce v oblasti obchodu, nákupu a prodeje, má bohaté zkušenosti s realizaci elektronických aukcí a implementací e-aukčního SW, s realizací výběrových řízení a prací s dodavateli, a dále s řízením a strategií nákupu

Doc. Ing. Dr.  Ivana Boháčková,
ČZU Praha, katedra ekonomiky.
Katarína Dobešová
specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 
Petra Dočekalová
HR konzultantka a specialistka v oblasti náboru
Jana Dorčáková
odbor metodiky důchodového pojištění ČSSZ, specialistka v oblasti důchodového pojištění a vedení ELDP

 

Ing. Ivana Doubková
konzultantka v oblasti archivace dokumentů

Mgr.  Renáta Drábová
lektorka v oblasti písemné a elektronické komunikace, Státní těsnopisný ústav 
Ing. Věra Engelmannová
metodička na úseku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí na Finančním ředitelství pro hlavní město Prahu, bohatá lektorská a publikační činnost  se zaměřením na trojdaň
JUDr. Tereza Erényi, LLM
advokátka, PRK Partners s.r.o., členka České advokátní komory, Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání, zakládající členkou CZela (Czech Employment Lawyers Association) a EELA (European Employment Lawyers Association)
PhDr.  Lenka Fialková
KPMG - specialistka na řízení znalostí v daňovém oddělení, předsedkyně české pobočky International Fiscal Association, daňová konzultantka
doc. JUDr.  Jiřina Hásová Ph.D.
advokátka, VŠE Praha - katedra podnikového a evropského práva
Ing.  Jiří Hlaváč, Ph.D.
TPA Horwath - partner, řízení oddělení transakčního poradenství a due diligence, řízení oddělení oceňování a znaleckých služeb
Kamila Hodaňová
vizážistka, certifikovaná image konzultantka
JUDr.  Alena Holmes
specialistka ústředního orgánu 
JUDr. Ing.  Jaroslav Hostinský
advokát se zaměřením na obchodní a občanské právo, spoluautor učebnice obchodního práva a komentáře k insolvenčnímu zákonu
Mgr. Petr Kieler
vedoucí právního odboru Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu, člen rozkladové komise ministra práce a sociálních věcí, spoluautor řady odborných publikací a článků

JUDr. Přemysl Kamenář
advokát, insolventní správce, likvidátor, dražebník 

Ing. Otakar Wolf MBA
specialista a konzultant v oblasti finančního řízení, finanční ředitel společnosti COM PLUS CZ, a. s.

 JUDr.  Alena Kohoutková
specialistka v oblasti daňového procesu, advokátka,  členka koordinačního výboru KDP, externí examinátorka Komory auditorů ČŘ, nezávislá členka Expertní skupiny pro změny procesní úpravy daňových zákonů zřízené při MF, spoluautorka zákona

Ing. Ivica Másilková
samostatná lektorka, konzultantka, kouč a assessor v oblasti Professional HR skills a soft skills

Ing.  Růžena Klímová
odborná lektorka v oblasti mzdového účetnictví
 
Ing.  Markéta Kopřivová
specialistka v oblasti účetnictví, daní a auditu, TPA Horwath, členka Komory auditorů ČŘ
Ing.  Petr Kout CSc.
daňový poradce 
Hana Kovalíková
účetní a daňová poradkyně, členka sekce daně z příjmů fyzických osob při KDP ČR  
MUDr.  Dana Kuklová, CSc.
Státní zdravotní ústav Praha, specialistka v oblasti zdravotní péče o zaměstnance
Ing.  Rostislav Kuneš
auditor a daňový poradce, TPA Horwath
JUDr.  Roman Lang, Ph.D.
odbor metodiky důchodového pojištění ČSSZ
JUDr. Renata Letková
právník Odborového svazu zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu, specialistka v oblasti  náhrady škod

Mgr.Pavel Toušl Kouč a lektor, který prakticky úspěšně zavádí projekty na řízení retailu včetně práce s manažery v praxi.

Mgr. Tomáš Liškutín
advokát, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Má zkušenosti z působení v mezinárodní advokátní kanceláři PRK Partners i ze spolupráce s SOS – Sdružením obrany spotřebitelů. Nyní má vlastní advokátní kancelář. Specializuje se na právo občanské, obchodní a pracovní. Věnuje se i publikační činnosti a lektoruje řadu odborných právnických seminářů
Ing.  Petr Pacovský
lektor a trenér osobního rozvoje a manažerských dovedností, učitel netradičních metod zvyšování tvořivosti a efektivnosti práce, kouč 
PaedDr.  Olga Medlíková
samostatná lektorka a konzultantka v oblasti manažerských dovedností, komunikace, konfliktů  a vyjednávání, prezentace atd., osobnost vzdělávání dospělých roku 2012
Mgr. David Novobilský
absolvent Pedagogické fakulty Ústí nad Labem, obor angličtina a hudební výchova, 11letá praxe výuky obecné a obchodní angličtiny (kurzy pro veřejnost i firemní kurzy), zodpovědný za přípravu na zkoušky FCE a PET
Ing.  Petra Oceláková
Fincentrum a.s., manažerka controllingu, specialistka v oblasti investičního rozhodování, finančních analýz a plánování
Mgr. Lenka Olšanská
koučka, lektorka a konzultantka individuálního a týmového rozvoje s dlouholetými manažerskými zkušenostmi nejen z českého prostředí
Mgr. Petr Opletal
advokát, specialista na procesní a insolvenční právo
PhDr. Lea Paulínová
samostatná lektorka a trenérka osobního rozvoje a „soft skills“, psycholožka s mnohaletou praxí v oboru psychologické diagnostiky, soukromá psychoterapeutická praxe, bohatá publikační činnost

Ing. Jitka Pavelková
účetní a daňová poradkyně

Ing. Jindřich Trupl
daňový poradce, TPA Horwath

Ing. Eva Pecháčová
projektová manažerka a konzultantka, certifikát IPMA Stupeň B – Certifikovaný senior projektový manažer, manažerské zkušenosti s projektovým a produktovým řízením z oblasti Telco a IT, bohaté zkušenosti s implementací metodik a procesů projektového řízení a se zavedením projektových kanceláří

 

JUDr. Soňa Šamalová
spoluautorka zákona o cestovních náhradách

Mgr.  Irena Pilařová
lektorka, trenérka, konzultantka a kouč v oblasti řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností, komunikace, týmové práce
Mgr. Věra Polanecká, MBA
ředitelka pro správu a lidské zdroje, specialistka v oblasti pracovního práva a vedení personálních agend
Ing.  Lenka Polanská
daňová poradkyně, TPA Horwath
Ing. Vít Prokůpek
profesionální vyjednavač, lektor a kouč, odborník na psychologii ovlivňování
Mgr. Lenka Přívětivá
samostatná lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti komunikačních dovedností a zákaznického servisu 
Mgr.  Yveta Rychtaříková
 lektorka a konzultantka v oblasti personalistiky a manažerských dovedností  a osobního rozvoj
PhDr. Jaroslav Simon
kouč a psycholog, lektor firemních konstelací a seminářů o jednoduchosti
Mgr. Ondřej Schneider
PMP® certifikovaný projektový manažer s více než 15letými mezinárodními zkušenostmi v oblasti projektového řízení
PhDr.  Oswald Schorm
atestovaný psycholog, dlouholetý lektor manažerských a obchodních dovedností s trenérskými zkušenostmi z mnoha českých i zahraničních firem
JUDr. Monika Spáčilová
lektorka v oblasti pracovněprávní, soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10
JUDr. Jaroslav Stádník
vedoucí oddělení Správního řízení MPSV, specialista na zákon o zaměstnanosti a správní řád
Mgr. Zdena Svatošová
lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti řízení výkonu a hodnocení zaměstnanců, diagnostiky pracovních způsobilosti, manažerských dovedností a vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
Jiřina Svobodová
konzultantka Pražské správy sociálního zabezpečení, specialistka v oblasti nemocenského pojištění
PhDr. Marie Svobodová Ph.D.
lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti jazykové komunikace, kultury mluveného projevu a veřejných vystoupení, soudní znalkyně v oblasti audioexpertiz - fonoskopie (identifikace mluvčích), pedagogická činnost

JUDr. Soňa Šamalová
spoluautorka zákona o cestovních náhradách

MgA. Michal Zelenka
herec, scenárista a producent, lektor komunikačních a prezentačních dovedností

Věra Šeredová
Vedoucí oddělení metodiky odboru nemocenského pojištění ČSSZ

 

 

JUDr.  Helena Pelikánová
odbor metodiky důchodového pojištění ČSSZ, expertka a konzultantka v oblasti práva důchodového pojištění 

JUDr. Ludmila Trnková
specialistka Ministerstva zdravotnictví   

RNDr. Libuše Vitáčková, PMP
konzultantka a projektová vedoucí certifikovaná na projektovou metodiku PMI, projektovou metodiku IPMA a projektovou metodiku PRINCE2 na úrovni Practitioner s dlouhodobou zkušeností s konzultacemi a vedením úspěšných projektů především pro finanční instituce v ČR i v zahraničí. Specializace v řízení agilních projektů (certifikace Scrum Master a Scrum Product Owner), v řízení realizace obchodních přínosů (Benefit Realisation Management), v řízení kvality, v řízení IT služeb (metodika ITIL), v aplikačním vývoji, v implementaci SAP a DMS a v řízení kontinuity obchodních činností.

 

Ing. Libor Vašek, Ph.D.
specialista a odborný konzultant v oblasti MSÚV a IFRS, spolupracovník poradenských a auditorských společností

Jana Víchová

akreditovaná systemická koučka, supervizorka, konzultantka projektu Úspěšný manager/ka autorka projektu Komunikační excelence, poradkyně, podnikatelka, mentorka, učí moderní managerské techniky a přístupy a je specialistka na management a komunikaci.  Více než dvacet let podniká a vede rodinný byznys.
 

 

Mgr. Magdaléna Vyškovská
daňový poradce dlouhodobě se specializující na mezinárodní zdanění u fyzických i právnických osob, související sociální zabezpečení v rámci EU, vysílání zaměstnanců z hlediska daňového, sociálního i pracovního práva

  

Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.