Trenažer řízení projektů - SimulTrain > Příklady realizovaných projektů

Možné scénáře

Různé verze možnosti využití Simultrainu

Scénář 1: Simulace přípravy projektu e-commerce

Charakteristika projektu
V souladu s marketingovou strategií, která byla schválena začátkem roku, se top management rozhodl pro vývoj online objednávkového systému pro koncové zákazníky. Ten umožní klientům sledovat a kontrolovat online všechny objednávky v reálném čase bez nutnosti intervence oddělení péče o zákazníky či finančního oddělení.

ecom_scenario.jpg

 

Pro tento projekt byl sestaven předběžný plán, struktura rozpisu práce (WBS), rozpočet a časový harmonogram. Byl sestaven tým.

Potřebné základní znalosti
V tomto scénáři se vyskytují pojmy z oblasti

 • Web design
 • Databáze
 • Programování
 • Obchod
 • Sales a Marketing

 

Scénář 2: Simulace přípravy projektu pro marketing

Charakteristika projektu
Vaše společnost vyvinula zcela nový all-in-one SmartPhone. Tento přístroj v sobě zahrnuje mnoho nových funkcionalit, které jej činí atraktivním pro ty posluchače, kteří využívají mobil coby mp3 přehrávač a pro ty, kteří milují nové technologie. Koncept nového produktu je téměř hotov a nyní je třeba připravit marketingovou kampaň.  

marketing_scenario.jpg

 

Pro tento projekt byl sestaven předběžný plán, struktura rozpisu práce (WBS), rozpočet a časový harmonogram. Byl sestaven tým.

Potřebné základní znalosti
V tomto scénáři se vyskytují pojmy z oblasti

 • Marketing
 • Sales
 • PR – Public Relations
 • Reklama
 • Marketingová komunikace

 

Scénář 3:  Simulace přípravy projektu přípravy a realizace /uspořádání sportovní události

Charakteristika projektu
Mezinárodního fotbalového turnaje v Lausanne (ILFT) se účastní mnoho mezinárodních juniorských fotbalových týmů. Národní Federace pořádá tuto akci poprvé. Společnost, organizující sportovní události, na tento projekt alokovala všechny své zdroje. Projekt ILFT – Fáze B je součástí procesu plánování. Vše musí být připraveno 2 dni před zahájením. Byl jmenován tým a byl připraven rámcový rozpočet. K dispozici jsou další lidé Národní Federace.

sport_scenario.jpg

 

Potřebné základní znalosti
V tomto scénáři se vyskytují pojmy z oblasti

 • Sport
 • Event Management
 • Finance
 • Markting
 • Logistika

 

Scénář 4:  Simulace přípravy vývoje nového produktu

Charakteristika projektu
Plastoceram je vedoucí firma v oboru výroby speciálních obalů ze složených materiálů. Jeden z jejích klientů, který vyrábí kardiostimulátory, nemůže najít vhodného dodavatele pouzdra pro svůj nejnovější miniaturní model. Firma Plastoceram plánuje pro svého klienta vyvinout toto pouzdro ve velice krátkém čase. Mělo by být vyrobeno z odolného, tenkého a módního materiálu.

product_scenarios.jpg 

 

Potřebné základní znalosti
V tomto scénáři se vyskytují pojmy z oblasti

 • Strojírenství
 • Testování a analýza
 • Výroba
 • Logistika
 • Sales a Marketing

 

Scénář 5:  Simulace přípravy projektu restrukturalizace firmy 

Charakteristika projektu
V souladu s novou strategií, definovanou začátkem roku, se rozhodl ke změně organizační struktury v rámci zefektivnění procesů a přípravy na nové výzvy trhu. Navržené změny povedou ke zlepšení vztahů se zákazníky a umožní tak rychleji a lépe reagovat na zvyšující se požadavky klientů spolu se zlepšením efektivity globální partnerské sítě. Pro tento projekt byl sestaven předběžný plán, struktura rozpisu práce (WBS), rozpočet a konečný termín. Byl sestaven tým.

reorg_scenarios.jpg 

 

Potřebné základní znalosti
V tomto scénáři se vyskytují pojmy z oblasti

 • Projektové řízení
 • Human Resources – Lidské zdroje
 • Operativní řízení
 • Komunikace a PR
 • Problematika smluvních závazků

 

Scénář 6: Simulace přípravy projektu rozšíření zařízení ropné rafinérie

Charakteristika projektu
Vaše společnost vlastní několik ropných vrtů. Management chce ve velmi krátké době reagovat na vzrůstající poptávku po ropě a ropných produktech. Je třeba nakoupit a instalovat dodatečné zařízení. Pro plánování této instalace byl spuštěn sub-projekt. Pro tento sub-projekt byl sestaven předběžný plán, struktura rozpisu práce (WBS), rozpočet a časový harmonogram. Byl sestaven tým.

oilandgas_scenarios.jpg 

 

Potřebné základní znalosti
V tomto scénáři se vyskytují pojmy z oblasti

 • Ropný průmysl
 • Výstavba
 • Finance
 • Procurement (Obstarávání)
 • Human Resources (Lidské zdroje)

 

Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.