Témata kurzů > Ekonomika a finanční řízení

Kalkulace nákladů ve firemní praxi

Umíte náklady kalkulovat tak, aby kalkulace odrážela realitu?
Umíte pracovat s nepřímými a přímými
náklady tak, aby nedošlo k narušení rentability výkonu?

Kurz je určen pracovníkům na ekonomických úsecích, a to pracovníkům, kteří s kalkulacemi pracují, i pracovníkům, kteří je analyzují a využívají - úsek kalkulací, controllingové a finančního řízení, cenové oddělení a oddělení rozpočetnictví.

Po absolvování kurzu

  • získáte znalosti a dovednosti v kalkulačních postupech při tvorbě nákladových cen,
  • budete umět pracovat se ziskem v ceně,
  • budete umět kalkulace analyzovat z hlediska jejich vhodnosti pro konkrétní výkony,
  • získáte přehled o dalších možných přístupech ke kalkulaci nákladů (firma, výkon, vnitropodnikové jednotky).

Program       9:00 - 15:00

• Proč kalkulovat náklady - smysl nákladových kalkulací.
• Datová základna pro kalkulace - účetnictví versus realita.
• Standardní metody kalkulací a vhodnost jejich použití.
• Statická (absorpční) metoda kalkulace (kalkulace přímých a nepřímých nákladů, problematika rozvrhových základen, kalkulace tržních cen na základě absorpční kalkulace).
• Dynamická metoda kalkulace (kalkulace variabilních a fixních nákladů, rozvrhové základny, vztah nákladové a tržní ceny).
• Kalkulace zisku s ohledem na rentabilitu.
• Další možné metody kalkulace: metoda kalkulace ABC (Aktivity Based Costing) Target Costing.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
Prof. Ing. Dr. Ivana Boháčková, CSc. - všechny kurzy lektora
Katedra ekonomiky, provozně ekonomická fakulta, ČZU Praha
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4332,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3580,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.