Témata kurzů > HR management a personalistika

Zaměstnávání občanů EU a cizinců

Víte, jaké změny nás v oblasti zaměstnávání cizinců čekají?
Víte, jak správným způsobem jednat s cizími státními příslušníky ucházejícími se o zaměstnání?
Využíváte služeb správných agentur práce?
Proč musí být zaměstnavatelé, včetně fyzických osob, v kontaktu s úřadem práce?
Nediskriminujete cizince?

Kurz je určen personalistům, případně mzdovým účetním firem a organizací, které zaměstnávají občany EU nebo jiné cizince, firemním právníkům.

Po absolvování kurzu

- získáte potřebné informace o všech podmínkách zaměstnávání a pobytu cizinců v ČR,
- budete umět rozlišovat mezi občany EU, jejich rodinnými příslušníky a cizinci ze třetích států,
- budete vědět vše o zelených a modrých kartách.


Program       9.00 - 13.00

• Aktuální úprava zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců na území ČR v oblasti zaměstnávání cizinců.
• Zaměstnanecká karta - implementace směrnice EU do zákona o pobytu cizinců na území ČR a do zákona o zaměstnanosti.
• Cizinci a trh práce v ČR.
• Rozdíl při zaměstnávání občanů EU a cizinců ze třetích států.
• Volný pohyb pracovních sil v EU.
• Projednání za účelem získávání cizinců na pracovní místa.
• Povolování zaměstnání cizincům - jak dál?
• Zaměstnanecké a modré karty.
• Výjimky z povinnosti disponovat povolením k zaměstnání.
• Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadům práce.
• Cizinci a zákoník práce.
• Aktuální judikatura k pracovním cestám cizinců.
• Cizinci a zprostředkování zaměstnání, mezinárodní pronájem pracovních sil.
• Informační povinnost zaměstnavatelů.
• Evidenční povinnost zaměstnavatelů.
• Kontrola prováděná orgány inspekce práce a celními úřady, sankce.
• Tzv. sankční směrnice a důsledky zaměstnávání cizinců bez povolení k pobytu.
• Úprava pobytových režimů cizinců.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
JUDr. Jaroslav Stádník - všechny kurzy lektora
ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti MPSV
Mgr. Petr Kieler - všechny kurzy lektora - Alternace
vedoucí odd. odvolání a správních činností v oblasti zaměstnanosti MPSV
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 2650,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2190,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.