Témata kurzů > HR management a personalistika

Behaviorální rozhovor II. - zkušenosti, best practice a optimalizace procesu rozhovoru

Potřebujete efektivně vybírat kandidáty a neutrácet za zaměstnance, kteří po krátké době vaši společnost opustí?
Používáte behaviorální rozhovor a uvítali byste supervizi?

Kurz je určen HR manažerům, personalistům a dalším pracovníkům, kteří se účastnili kurzu „Behaviorální rozhovor – moderní způsob výběru uchazečů“, nebo kteří se podílejí na výběru zaměstnanců, metody behaviorálního rozhovoru aktivně využívají ve své praxi a uvítali by supervizi.

Tento nástavbový kurz je postavený na vašich konkrétních kazuistikách. Zpětně zhodnotíme vaše osobní zkušenosti, budeme řešit konkrétní příklady a problémy z vaší praxe a nadefinujeme klíčová doporučení pro další využití BEI.

Po absolvování kurzu
- získáte odpovědi na nejčastější otázky, které jste si doposud pokládali,
- získáte přehled o nejčastějších problematických místech v rozhovoru a budete vědět, jak je překonat,
- budete mít v rukou zásobník best practice,
- budete si jistější v provedení celého procesu.

Program       9:00-15:00

• Rekapitulace klíčových principů BEI.
• Na principu Bálintovské skupiny vygenerujeme nejčastější problematická místa.
• Řešení vašich (náročných) situací z reálného pracovního života – sdílení zkušeností.
• Reflexe využívání behaviorálního rozhovoru v praxi – pozitivní a negativní zkušenosti.
• Příprava na efektivní vedení behaviorálního rozhovoru – práce s inzeráty, kompetenčními modely a jinými materiály.
• Zkušenosti s otázkami, odpověďmi a jejich vyhodnocením.
• Lež v rozhovoru.
• Sdílení best practice, jak si dělat poznámky.
• Chyby, které často děláme při výběru uchazečů.
• Behaviorální rozhovor – práce v triádách a supervize.
• Další Vaše témata, která nahlásíte dopředu.

Úspěšnosti kurzu předchází domácí příprava:
Samotnému kurzu předchází příprava účastníků. Pro zajištění skutečné efektivity kurzu budete požádáni, abyste si s sebou na kurz přinesli konkrétní materiály ze své praxe jako např.:
- popis pracovní pozice, která je běžně předmětem vašeho pohovoru;
- dotazník, který dáváte uchazečům;
- kompetenční model, který používáte.
Všechny materiály mohou být zaslepené, s  těmito materiály se bude nakládat jako s důvěrnými.
Kolik do kurzu vložíte, tolik získáte zpět.


lektor:
Ing. Ivica Másilková - všechny kurzy lektora
konzultantka v oblasti HR, lektorka měkkých a manažerských dovedností, i odborných kurzů pro personalisty. Odborný garant a pozorovatel na Assessment Centre a Development Centre (AC/DC). Při své práci využívá koučovací přístup.
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 9378,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 7750,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.