Smluvní podmínky

 

Přihláška k účasti na semináři - kurzu

 • vyplněné přihlášky zašlete poštou nebo využijte on-line přihlášky v katalogu na adrese www.pragoeduca.cz,
 • Vaše přihláška je závaznou objednávkou a při neomluvené neúčasti 5 pracovních dnů před seminářem - kurzem, zaplacené kurzovné nevracíme, nezaplacené kurzovné vyfakturujeme v plné výši,
 • uzávěrka přihlášek je 7 dní před termínem konání semináře - kurzu, přihlášky po tomto termínu konzultujte telefonicky,
 • došlé přihlášky nepotvrzujeme. Zařazovány jsou dle termínu doručení. V případě překročení kapacity semináře - kurzu Vám do dvou pracovních dnů po obdržení Vaší přihlášky nabídneme náhradní termín nebo zrušení přihlášky a vrácení platby,
 • vyhrazujeme si právo změny lektora, místa, data konání, event. zrušení semináře - kurzu. Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat.

 

Úhrada seminářů - kurzů

 • úhradu můžete provést takto:
  • fakturou na náš účet pod variabilním symbolem uvedeným na přihlášce dle typu a data konání semináře - kurzu
  • hotově v den konání kurzu při prezenci

 

Daňový doklad (potvrzení o platbě)

 • posluchači obdrží při prezenci daňový doklad pro odpočet DPH na platby, které budou připsány na náš účet nejpozději 2 dny před termínem semináře - kurzu,
 • na platby došlé po tomto termínu vystavíme daňový doklad a zašleme poštou na adresu Vaší firmy do oddělení účtárny.

 

Stornovací podmínky

 • přihlášku je možno stornovat z vážných důvodů 5 pracovních dnů před seminářem - kurzem,
 • při neomluvené neúčasti 5 pracovních dnů před seminářem - kurzem
  • zaplacené kurzovné nevracíme, studijní materiály však zašleme,
  • nezaplacené kurzovné vyfakturujeme v plné výši,
 • dle potřeby můžete vyslat náhradníka.

 

Součástí seminářů - kurzů je

 • studijní či pracovní materiál zpracovaný přednášejícím (u vybraných a označených seminářů - kurzů)
 • studené občerstvení 
 • teplé a studené nápoje

 

Zahájení seminářů - kurzů - prezence

 • prezence účastníků probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře - kurzu,
 • prosíme účastníky o dodržení tohoto termínu.

 

Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.