Témata kurzů > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Podpora managementu, administrativa

Písemná a elektronická komunikace v praxi

Každá písemnost je vizitkou Vaší i vizitkou společnosti, kterou reprezentujete - chcete, aby tato vizitka byla co nejlepší?
Znáte dobře normu pro úpravu dokumentů? Chcete se vyhnout nejčastějším chybám?

Kurz je určen každému, jehož hlavní náplní práce je písemná komunikace, tvorba písemných podkladů, materiálů, zápisů atd. a chce se v této oblasti zdokonalit či seznámit se změnami.

Po absolvování kurzu

- získáte teoretické znalosti podpořené praktickým procvičením v kurzu,
 - seznámíte se změnami v českém jazyce a normativní úpravě dokumentů po poslední novele,
- budete schopni aplikovat hlavní zásady písemné i elektronické komunikace v praxi,
- uvědomíte si, jaká úskalí písemná komunikace přináší a jak se jim vyhnout.


Program       9:00 - 16:00

• Náležitosti a formální úprava písemných dokumentů
- možnosti předtisku,
- členění dopisu, adresa, zarovnání, podpisy, přílohy atd.,
- vnitropodnikové písemnosti.
- osobní dopisy.
• Pravopis a stylistika
- základní zásady úpravy dopisů,
- nejčastější stylistické chyby,
- kam se podívat.
• Psychologie psaného projevu
- propojenost stylistiky a psychologie,
- nové trendy.
• Norma pro úpravy písemností
- interpunkční znaménka, spojovník a pomlčka,
- zkratky a značky, peněžní částky, čísla a číslice,
- zkratky titulů, vědeckých hodností.
• Automatická úprava dopisů v textovém editoru
- problémové oblasti – formátování tabulek, osamocená písmenka na koncích řádků, tabulky a tabulátory,
• Ergonomie.

posluchači obdrží strudijní materiál

lektor:
Mgr. Renáta Drábová - všechny kurzy lektora
lektorka v oblasti písemné a elektronické komunikace, Národní ústav pro vzdělávání, odd. pro správu Národní soustavy kvalifikací
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4683,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3870,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.