Pracovní právo pro manažery

Víte, že svému podřízenému nemůžete dát jako kárné opatření důtku, ale písemnou výtku ano?
Víte, za jakých okolností můžete zaměstnanci nařídit nástup na dovolenou?

Kurz je určen manažerům - vedoucím pracovníkům na všech stupních řízení.

Po absolvování kurzu

- budete znát základy pracovního práva potřebné pro vaši práci,
- budete schopni aplikovat Zákoník práce a předpisy s ním související při manažerské práci,
- budete znát dopady nového občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy,
- budete vědět, kdy se můžete odklonit od zákoníku práce,
- seznámíte se se zkušenostmi při uplatňování nové právní úpravy v praxi a s možnostmi, jak se vyrovnat s jejími nedostatky.


Program       9.00 - 14.00

• Co upravuje pracovní právo.
• Vliv nového Občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy.
• Subjekty pracovního práva, postavení manažerů, jejich práva a povinnosti podle Zákoníku práce, zmocnění jednat za zaměstnavatele.
• Povinnosti manažerů vyplývající z pracovní smlouvy, odvolání, pracovněprávní a mzdové náležitosti, skončení pracovního poměru (dohoda, výpovědní důvody, výpovědní doba, odstupné, odchodné atp.).
• Povinnosti manažerů vyplývají z vnitřních předpisů a kolektivních smluv.
• Práva a povinnosti manažerů vůči jejich podřízeným, zejm. v oblastech
- ukládání pracovních úkolů, převádění na jinou práci, přeložení,
- neplnění pracovních úkolů, porušování pracovní kátně a nesplňování požadavků pro výkon práce,
- odměňování, mzdové postihy, odměny, srážky ze mzdy,
- pracovních cest a cestovních náhrad,
- určování pracovní doby, posuzování neomluvené absence, nařizovaná práce přesčas a pracovní pohotovosti,
- posuzování překážek v práci vč. z důvodu nemoci, prostoje,
- určování dovolené,
- zvyšování a prohlubování kvalifikace.
• Pracovní posudky, osobní spis, potvrzení o skončení zaměstnání.
• Zákaz diskriminace v práci manažera.
• Odpovědnost manažera za škody vzniklé zaměstnavateli.

Posluchači obdrží studijní materiál

Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4211,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3480,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.