Obchodněprávní minimum pro manažery

Víte o všech základních obchodněprávních institutech, které pro výkon své funkce musíte znát?
Víte, kdo má v závazkových vztazích postavení podnikatele?
Víte, jakým způsobem je vhodné zajistit plnění ze smlouvy?

Kurz je určen manažerům podnikatelských subjektů a všem, kteří potřebují mít komplexní přehled o právní úpravě obchodněprávních vztahů.

Po absolvování kurzu

  • budete umět rozlišit, kdy postupovat podle obchodního a kdy podle občanského zákoníku,
  • budete vědět, co jsou závazná a nezávazná zákonná ustanovení,
  • budete vědět, jaké jsou způsoby vymáhání pohledávek a co od nich očekávat.

Program       9.00 - 15.00

• Nový občanský zákoník (základní charakteristika).
• Podnikatelé – fyzické osoby, právnické osoby (obchodní firma, jednání jménem podnikatele, smluvní a zákonné zastoupení, prokura).
• Obchodní smlouvy (uzavírání, zajištění a utvrzení dluhů, odstoupení od smlouvy).
• Vymáhání nezaplacených pohledávek (promlčení, soudní a rozhodčí řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení).
• Charakteristika základních smluvních typů sjednávaných při podnikatelské činnosti (zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouvy se zástupci).
• Odpovědnost za porušení smlouvy a náhrada škody.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Mgr. Kateřina Gabrhelíková - všechny kurzy lektora
Advokátka vykonávající generální praxi se zaměřením na obchodní, spotřebitelské a pracovní právo. V advokacii se pohybuje již téměř 10 let. Zkušenosti má rovněž z působení ve spotřebitelské organizaci na pozici právního poradce, jakož i s realizacemi školení a psaním odborných článků
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4683,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3870,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.