Přeměny obchodních společností se zaměřením na a.s. a s.r.o ve světle nové legislativy - kdy a proč je výhodné fúzovat, změnit právní formu, přemístit sídlo

Víte, že jediným projektem fúze můžete sloučit několik a.s. a několik s.r.o. do akciové společnosti a současně změnit její právní formu na s.r.o.?
Víte, že přeměnou se rozumí nejen fúze, rozdělení, převod jmění na společníka a změna právní formy, ale i přeshraniční přemístění sídla?
Víte, že díky přeměnám může Váš koncenr fungovat efektivněji a výrazně levněji?

Kurz je určen členům statutárních orgánů, vrcholovému managementu, vedoucím pracovníkům, tajemníkům, akcionářům a společníkům obchodních společností, firemním poradcům, podnikovým právníkům a advokátům.

Po absolvování kurzu

- budete znát informace týkající se přeměn obchodních společností,
- budete znát právní úpravu přeměn obchodních společností, vč. výkladových nejasností zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a aktuálního stavu právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva,
- budete vědět, kde při přeměnách obchodních společností nejčastěji vznikají problémy a rizika a jak jim efektivně předcházet.


Program       9:00 - 16:00

• Typy vnitrostátních a přeshraničních přeměn.
• Projekt přeměny, právní povaha a změny projektu přeměny.
• Zpráva o přeměně, informace o přeměně.
• Změny zakladatelského právního jednání / společníků / výše základního kapitálu společnosti zúčastněné na přeměně v průběhu přeměny po zveřejnění projektu přeměny, avšak před zápisem přeměny.
• Znalecké posudky v procesu přeměny – kdy jsou třeba a kdy ne.
• Ochrana věřitelů a minoritních společníků.
• Právní nástupnictví v důsledku přeměny a s tím související otázky a problémy.
• Fúze společností různých právních forem.
• Nové vklady v nástupnické společnosti z majetku zanikající či nástupnické společnosti, výplaty společníkům ze snížení základního či jiných složek vlastního kapitálu v procesu fúze.
• Odpovědnost při přeměnách.
• Fúze předlužených společností, jednočlenných společností, společností s týmž okruhem společníků.
• Fúze mateřské společnosti do dceřiné a dceřiné společnosti do mateřské.
• Rozdělení a odštěpení.
• Praktické problémy převodu jmění na společníka, převod jmění do zahraničí.
• Přeshraniční rozdělení z / do České republiky.
• Změna právní formy z tuzemské na zahraniční společnost.

Posluchači obdrží studijní materiály.

lektor:
JUDr. PhDr. Josef Benda Ph.D., LLM. - všechny kurzy lektora
„Head of Participations, Board & Legal Affairs RWE Česká republika a.s., tajemník představenstev a dozorčích rad RWE Česká republika a.s. a RWE Supply & Trading CZ, a.s.“
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4925,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 4070,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.