Jak porozumět účetním výkazům

Víte, že v české rozvaze není vykázána skutečná hodnota majetku společnosti ani jejích závazků?
Víte, že společnost může nadhodnotit vykázaný účetní zisk zvolenými účetními metodami?

Kurz je určen finančním analytikům, finančním i nefinančním manažerům a dalším pracovníkům, kteří chtějí porozumět českým účetním výkazům, přestože nejsou účetní ani účetní výkazy nesestavují.

Po absolvování kurzu:

  • budete rozumět obsahu českých účetních výkazů podnikatelů,
  • budete chápat vzájemné vazby mezi účetními výkazy i jejich řádky,
  • budete vědět, jak účetní metody ovlivňují výši vykázaného majetku, závazků a zisku,
  • budete umět získat z účetních výkazů potřebné informace i číst mezi jejich řádky.

Program       9.00 - 16.00

• České účetní výkazy a jejich obsah
- rozvaha (bilance),
- výkaz zisku a ztráty (výsledovka),
- přehled o peněžních tocích (cash flow).
• Účetní výkazy v příkladech
- hlavní účetní principy a jejich dopad na účetní výkazy,
- promítnutí běžné činnosti podniku do účetních výkazů,
- investice, technické zhodnocení a opravy majetku,
- jak účetní metody ovlivňují výši vykázaného majetku, závazků a zisku,
- účetní oceňování majetku a jeho vztah k tržní ceně,
- kdy výnosy nejsou příjmy a kdy výdaje nejsou náklady,
- jak společnost může zkreslit zisk,
- co ve výkazech nenajdete a kde má společnost tiché rezervy,
- příklady rozdílů mezi CZ GAAP a IFRS.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Petra Oceláková Ph.D. - všechny kurzy lektora
specialistka v oblasti investičního rozhodování, finančních analýz a plánování
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 8773,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 7250,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.