Témata kurzů > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Komunikační a prezentační dovednosti

Jak lépe mluvit a jak zaujmout

Chcete umět dobře mluvit i bez přípravy?
Chcete se dobře, jasně a stručně vyjadřovat a zároveň používat zajímavý jazyk?
Chcete, aby váš hlas a projev působily kompetentně a přesvědčivě?

Kurz je určen všem, kteří potřebují zlepšit svůj mluvený projev, zaujmout svojí mluvenou češtinou a působit jako kultivovaná osobnost.

Po absolvování kurzu

  • uvědomíte si, jak funguje jazyk a mluvená řeč v praxi,
  • poznáte taje dobrých mluvčích - improvizátorů,
  • osvojíte si základní techniky řeči důležité pro zdravý a působivý projev,
  • naučíte se logicky strukturovat prezentaci a nacvičíte si stěžejní části prezentace informativního typu.

Program       9:00 - 16:00

1. den
• Jazyková – řečová pohotovost
- reakce na nečekané podněty,
- souvislé a stručné vyjadřování,
- obohacování aktivní slovní zásoby.
• Mluvní a řečová cvičení.
• Umění stavby projevů v souvislosti
- s jejich obsahem,
- s účelem a funkcí,
- s ohledem na typ posluchače.
• Typ výkladu v základních projevech
- informace,
- argumentace,
- přesvědčování.
• Čtený text a orientace v něm.
• Praktická cvičení.

2. den
• Procvičování a utvrzení probraných mluvních a artikulačních technik včetně dechových cvičení.
• Opakování probraných postupů výstavby různých typů mluveného projevu, přičemž bude dále přihlédnuto k délce a účelu projevu a typu posluchače.
• Procvičování mluvní pohotovosti, obohacování aktivní slovní zásoby, a to formou mluvených i psaných projevů, jazykových cvičení, her a testů.
• Nácvik rozhovorů na běžná i odborná témata.

Posluchači obdrží studijní materiály. V ceně kurzu je publikace - M. Svobodová: Mluv, mluv ... zajímáš mě. Průvodce mluveným projevem (Pragoeduca 2002, 145 str., 270,- Kč)

lektor:
PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. - všechny kurzy lektora
lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti jazykové komunikace, kultury mluveného projevu a veřejných vystoupení, prezentačních dovedností, argumentace a techniky vyjednávání, mezikultruní komunikace ve světě podnikání
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 10455,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 8640,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.