Vedení porad a firemní komunikace - efektivita, úspora času a energie

Zajímá vás, jaké jsou současné trendy  komunikace ve firmě?
Je forma porady důležitou součástí firemní komunikace a celkové kultury?

Kurz je určen manažerům menších a středních firem a všem, jejichž součástí práce je organizace porad a zajištění efektivní vnitrofiremní komunikace  i  komunikace firmy  navenek.

Po absolvování kurzu

-
budete schopni posoudit, co je pro Vaši firmu z hlediska způsobu komunikace  výhodné a zajímavé,
- vyzkoušíte si, jak funguje role facilitátora a jak má zvládnout poradu její vedoucí (svolavatel),
- budete schopni identifikovat a připravit jednotlivé fáze porady, vyhodnotit spokojenost účastníků porady.


Program       9.00 - 16.00

• Obsah pojmu.
• Porady jako součást firemní kultury.
• Porady a jejich vedení.
• Účastníci porady a jejich role, facilitátor jako nový fenomén.
• Průběh a dynamika porady – vedení či facilitace porady, vedení diskuse.
• Organizace porady – čas, prostor, technika, pozvánka, zápis.
• Jak vystupovat na poradách – prezentace, diskuse, delegování úkolů.
• Cvičení (videotrénink, analýza, modelová cvičení).

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. - všechny kurzy lektora
lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti jazykové komunikace, kultury mluveného projevu a veřejných vystoupení, prezentačních dovedností, argumentace a techniky vyjednávání, mezikultruní komunikace ve světě podnikání
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4810,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3975,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.