Témata kurzů > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Komunikační a prezentační dovednosti

Sebeprezentace

Chcete poznat sebe sama a zjistit, jak působíte na okolí?
Rádi byste věděli, co o Vás vědí druzí a Vy ne?
Jak číst a ovládat  řeč těla?

Kurz je určen všem, kteří chtějí zjistit, jak a proč  působí na své okolí, podle čeho se lidé navzájem hodnotí a jak ovlivnit, aby nás okolí vnímalo a hodnotilo pozitivně a jako vyzrálé a silné osobnosti, jak zabránit vlastním unáhleným úsudkům.

Po absolvování kurzu

  • posílíte své možnosti při prosazování sebe, své práce, svých podnětů a návrhů apod.,
  • budete schopni přizpůsobit své jednání situaci a typu posluchačů,
  • budete znát  některé techniky a postupy podporující dobré vztahy s lidmi.

Program       9:00 - 16:00


  • Poznání sebe sama, svých slabých a silných stránek na základě zpětné vazby od kolegů v kurzu.
  • Jak zlepšit své působení na okolí prostřednictvím naslouchání a vnímání ostatních.
  • Způsoby vhodného prosazení sebe a své práce  vzhledem k vlastní povaze.
  • Práce s emocemi a využití emocí ve prospěch věci („3 ega v rozhovorech“).
  • Jak zpracovat obavy, námitky a  pochybnosti  druhé strany (práce s argumenty).
  • Fázování (dávkování) informací, aby je druzí správně pochopili a zpracovali.
  • Význam a důležitost nonverbální komunikace -  čtení a ovládání nonverbální komunikace.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. - všechny kurzy lektora
lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti jazykové komunikace, kultury mluveného projevu a veřejných vystoupení, prezentačních dovedností, argumentace a techniky vyjednávání, mezikultruní komunikace ve světě podnikání
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 10455,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 8640,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.