Koučovací přístup v manažerské praxi

Vedete lidi – jednotlivce či týmy?
Selhávají jiné styly vedení? Využijte koučovací přístup.

Kurz je určen manažerům, leaderům, vedoucím pracovníkům; všem, kteří mají podřízené a chtějí je aktivně rozvíjet. Koučovací přístup je použitelný i pro každého, kdo chce pracovat sám na sobě.

Po absolvování kurzu

-
budete vědět, kdy a za jakých podmínek je vhodné použít koučovací styl vedení lidí,
-
budete umět používat základní koučovací metodu GROW,
-
naučíte se zaměřit na výkon a zároveň budovat pozitivní vztah s podřízenými,
-
budete umět motivovat zaměstnance pomocí stanovení si dostatečně vysokých a zároveň zajímavých cílů,
-
získáte nástroje využitelné pro koučování ve firemním prostředí,
-
rozvinete sebereflexi u svých podřízených,
-
budete umět pracovat s motivací podřízených,
-
budete umět vést rozhovor zaměřený na řešení,
-
naučíte se stanovit akční plán změny.

 


Program       9:00 - 15:30

• K čemu koučování slouží a jak jej využít v manažerské praxi.
• Styly vedení lidí dle jejich vědomostí a motivace.
• Koučování a jiné přístupy řízení.
• Koho a kdy je vhodné koučovat.
• Může být manažer kouč? Specifika firemního koučování.
• Zásady koučovacího přístupu.
• Stanovování cíle metodou SMART.
• Struktura v koučování - model GROW.
• Kladení otázek jako nejsilnější nástroj v koučování.
• Škála, koučovací kolo a jiné techniky koučinku.
• Nácvik koučovacího rozhovoru.
• Jak motivace zaměstnanců ovlivňuje koučování a koučování působí na motivaci.
• Zpětná vazba jako nástroj koučinku.
• Struktura výkonnostního rozhovoru.
 

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Ivica Másilková - všechny kurzy lektora
konzultantka v oblasti HR, lektorka měkkých a manažerských dovedností, i odborných kurzů pro personalisty. Odborný garant a pozorovatel na Assessment Centre a Development Centre (AC/DC). Při své práci využívá koučovací přístup.
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 9971,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 8240,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.