Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a propuštění z organizačních důvodů (expertní seminář s diskuzí)


Víte, kdy může dojít k automatickému přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (tzv. automatický převod)?
Znáte své povinnosti při automatickém převodu zaměstnanců z/do Vaší společnosti?
Co se děje při převodu s nároky zaměstnanců vyplývajícími z vnitřních předpisů a kolektivních smluv?
Jaká jsou hlavní úskalí propouštění zaměstnanců z organizačních důvodů?
Co na to říká Nejvyšší soud?
Přijďte si ověřit aktuální právní úpravu a konzultovat Vaše konkrétní situace či nejasnosti!

Kurz je určen HR manažerům, personalistům, právníkům, vedoucím zaměstnancům či vlastníkům společností, které využívají outsourcingových služeb nebo je sami poskytují, a dále těm, u nichž se chystají restrukturalizační změny (outsourcing, prodej, nabytí částí businessu, fúze, propouštění atd.).

PO ABSOLVOVÁNÍ SEMINÁŘE
- budete znát právní názor a získáte informace o rizicích automatického převodu zaměstnanců a jak s nimi naložit,
- budete znát správný postup vůči zaměstnancům, kteří jsou součástí automatického převodu,
- budete si vědomi hlavních chyb při propouštění zaměstnanců z organizačních důvodů a jak se jich vyvarovat,
- budete mít možnost prodiskutovat Vaší konkrétní aktuální situaci s expertkou na pracovní právo.


Program       9:00–13:00

• Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (automatický převod)
- charakteristika automatického, vymezení možných situací (např. outsourcing, insourcing, změna dodavatele),
- judikatura Nejvyššího soudu a Soudního dvora Evropské unie,
- základní principy převodu a jejich praktická řešení (neměnnost pracovních podmínek vs. rovné zacházení, přechod kolektivních smluv, zákaz propouštění vs. přípustné organizační změny),
- povinnost informovat a projednat se zaměstnanci (zástupci zaměstnanců).
• Organizační změny
- právní úprava a základní charakteristika výpovědi z organizačních důvodů,
- tzv. fiktivní organizační změny a nabídková povinnost dle judikatury Nejvyššího soudu,
- praktický postup a správné načasování při ukončování pracovních poměrů z organizačních důvodů, - vliv na nároky zaměstnanců (odstupné, podpora v nezaměstnanosti),
- organizační změny v souvislosti s návraty z mateřské/rodičovské dovolené,
- hromadné propouštění.
• Diskuze a konzultace.


lektor:
JUDr. Tereza Erényi LLM - všechny kurzy lektora
advokátka, PRK Partners s.r.o., členka České advokátní komory, Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání, zakládající členkou CZela (Czech Employment Lawyers Association) a EELA (European Employment Lawyers Association).
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3485,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2880,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.