Témata kurzů > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Řízení projektů a procesů

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® lze doporučit jak začínajícím (osvojí si základy), tak zkušeným projektovým manažerům (zlepší se v technikách, které již používají). Stále častěji je certifikát kritériem pro účast ve výběrovém řízení.

Kurz nevyžaduje žádné vstupní předpoklady, nevytváří žádné bariéry, takže jej mohou absolvovat všichni. Přesto jde o velice intenzivní kurz, u kterého uspějete pouze v případě, že nepodceníte studium.

Výuka probíhá ve skupině do 12 posluchačů

PRINCE2® je celosvětový standard. A v ČR tomu není jinak ať už ve veřejné správě, nebo soukromém sektoru. Od ostatních se odlišuje tím, že je vhodná pro řízení velkých i malých projektů, v jakémkoliv oboru.

Připravujete nebo realizujete projekt a máte problémy s dodržováním termínů, nákladů, řízení zdrojů? Nedaří se vám splnit očekávané cíle projektu? Pokud ano, nevyužíváte techniky projektového řízení.


Program       9:00 - 17:00

1. den
Je věnován základům projektového řízení s metodikou PRINCE2®. Představení 7 základních částí: Principy, Témata a Procesy.
2. den
Opakování #1. dne, vyhodnocení domácích úloh. Prohlubování znalostí: Principy, Témata a Procesy podrobněji. Praktická scénáře.
3. den
Revize znalostí, přizpůsobení metodiky konkrétnímu projektu a prostředí. Certifikační test PRINCE2® Foundation.


PRINCE2® pdf kniha
Dříve než začne kurz. Tato kniha je určena k samostudiu před samotným zahájením kurzu.
Účelem této knihy je uvedení do problematiky projektového řízení a osvojení si základních pojmů, technik, které jsou v rámci výuky PRINCE2® Foundation a Practitioner podrobně školeny. Přehledně a srozumitelně na 40 stranách seznamuje s  • Projektovou metodikou PRINCE2®;
  • Jaká je role projektového manažera při řízení projektů;
    7 Principů, 7 Témat a 7 Procesů životního cyklu projektu PRINCE2®;
  • Každá kapitola obsahuje jednoduchý kontrolní test včetně vyhodnocení.

3 styly výuky
Přednášku vám dá každý. U nás využíváme i vizuální a praktickou příprava kandidátů na certifikaci.
Protože lidé mají různé styly učení, je kurz navržen tak, aby vyhověl různým preferencím a potřebám. Budete se učit efektivně a srozumitelně.  • Prakticky založení účastníci mohou využít cvičení,kterými je proložen samotný kurz.
  • Vizuálně orientovaní účastníci mohou těžit z připravených diagramů, slidů a barevného „kódování“, které napomáhá pochopení.
  • Poslechově orientovaní účastníci budou těžit z přednášky lektora a případně i z informací, které zazní ze vznesených doplňujících dotazů a reakcí na ně.

PRINCE2® Manual 2014
Představuje mezinárodně akreditovaný podklad pro efektivní přípravu na certifikaci PRINCE2® Foundation a Practitioner. Prezentace je akreditována a homologována kompletně do češtiny, angličtiny a slovenštiny. Výběr jazyka ve kterém budete studovat je na vás.
Výklad PRINCE2® Trenéra
Největším přínosem kurzu je doplňující výklad zkušeného projektového manažera.
Doplňující výklad byl rovněž předmětem mezinárodní akreditace a vznikl na základě dlouhodobých zkušeností týmu lektorů. Výklad trenéra doplňuje podkladovou prezentaci o důležité informace a vazby.
Praktická cvičení
Praktická cvičení obohatí přednášku. Připraveny jsou problémové projekty, které budete řídit s pomocí PRINCE2®.
V rámci kurzu PRINCE2® Foundation a Practitioner jsou připravena praktická cvičení s řešením modelových situací, která navazují na výkladovou část. Účelem praktických cvičení je ukázka metodiky v praxi a slouží také jako cenná zpětná vazba od kandidátů k PRINCE2® Trenérovi.
Projektový scénář
V průběhu kurzu budete pracovat s projektovým scénářem - pod vedením lektora prochází každý individuálně svým vlastním projektem.
Osvojíte si techniky v celém "životním cyklu projektu". Cílem je navázat na teorii praktickou a srozumitelnou případovou studií. Projektový scénář je interaktivní, aplikuje tzv. „hands-on“ přístupy. S pomocí realistických scénářů a simulací na projektu s okamžitou aplikací do reálných procesů projektového řízení.
Šablony PRINCE2® dokumentů
Nezbytná výbava každého projektového manažera.
Pod vedením lektora vás budeme seznamovat se všemi šablonami dokumentů metodiky a klíčové šablony PRINCE2® jsou rovněž předmětem cvičení (skupinová práce). Díky tomu si osvojíte implementaci projektové metodiky v praxi
Oficiální cvičné sady PRINCE2® testů
K testování znalostí před certifikačním testem používáme výhradně oficiální cvičné testy.
Každý uchazeč obdrží 2 oficiální cvičné testy pro každou z úrovní, resp. PRINCE2® Foundation a Practitioner. Cvičné sady testů jsou akreditovány a mix otázek je koncipován tak, aby dostatečně prověřil znalosti před oficiálním certifikačním testem.
Vyhodnocení cvičné sady
Coaching report - zpětná vazba na výsledky testů!
Cvičné testy jsou koncipovány tak, aby 2. a 3. den prověřili požadovou znalost problematiky projektového řízení. Vyhodnocení probíhá s komentářem/vysvětlením lektora. Dále s případnou identifikací oblastí k rozvoji.
Individuální konzultace
Neocenitelné rady, nejenom v rámci kurzu.
Každý z účastníků kurzu má možnost každý z výukových dní (před a po) konání kurzu využívat individuální konzultace. Forma konzultace může být mailová, telefonická, osobní. Slouží zejména jako příprava na zkoušku PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Practitioner.
Názorné příklady uplatnění metodiky
Uvidíte kde, jak a proč využíváme projektovou metodiku v praxi.
Každá fáze životního cyklu projektu je obohacena o řadu praktických příkladů z praxe. Situační scénáře se zaměřují na využití u velkých i malých projektů. Tato součást výuky zahrnuje aktivní zapojení účastníka, dává prostor pro otázky a diskusi.

Osvědčení: AXELOS - PRINCE2® Foundation diplom od vlastníka metodiky, spol. Axelos Limited, resp. EI (Examination Institutu) Exin.
Připojištění certifikační zkoušky + jeden pokus navíc! S pojistkou od britské pojišťovny získáte v případě neúspěchu #2. pokus - náhradní certifikační zkoušku. Ihned a zdarma. Bez smluv a papírování.

Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 22626,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 18699,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.