Témata kurzů > Účetnictví a daně

Povinné vnitrofiremní účetní směrnice

Víte, jaké oblasti v účetnictví a daních musí být upraveny vnitřní směrnicí?
Jste si jisti, že máte Vaše směrnice zcela v souladu s požadavky předpisů?

Kurz je určen účetním a dalším ekonomickým pracovníkům podnikatelských subjektů, účtujících v soustavě podvojného účetnictví, auditorům, účetním a daňovým poradcům.

POZOR: Program kurzu je zaměřen na problematiku podnikatelských subjektů.

Po absolvování kurzu

  • identifikujete potřebné úpravy Vašich směrnic,
  • předejdete problémům při vyžadování směrnic ze strany daňových poradců, auditorů a finančních úřadů,
  • získáte přehledný studijní materiál s osnovou jednotlivých směrnic.

Program       9.00 - 13.00

• Účtový rozvrh.
• Směrnice k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku.
• Směrnice k připojování podpisového záznamu k účetnímu záznamu.
• Směrnice o přepočtu cizí měny a kurzových rozdílů.
• Směrnice o časovém rozlišení nákladů a výnosů.
• Směrnice o zásobách.
• Směrnice o inventarizaci.
• Směrnice o úschově účetních záznamů (dokladů).
• Směrnice o cestovních náhradách.
• Směrnice o ochranných pracovních prostředcích.
• Další doporučené směrnice.

Posluchači obdrží studijní materiál.

Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3001,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2480,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.