Témata kurzů > Účetnictví a daně

Nejčastější chyby a omyly při vedení účetnictví

Víte, v jaký okamžik máte zaúčtovat předpis náhrady za manko nebo škodu?
Víte, že použitý kurz pro přepočet cizí měny je často odlišný v účetnictví a u DPH?

Kurz je určen účetním, ekonomickým a daňovým poradcům a dalším zajámcům.

Po absolvování kurzu

  • budete schopni zvolit optimální postupy u vybraných účetních okruhů účtování,
  • budete umět používat předpisy upravující přepočet cizí měny,
  • vyvarujete se množství chyb.

Program       9.00 - 16.00

• Kurzy pro přepočet cizí měny
- v účetnictví,
- u DPH,
- u cestovních náhrad.
• Nehmotný a hmotný majetek v účetnictví
- rozdělení,
- oceňování,
- účetní zachycení,
- dopad na základ daně z příjmů,
 - časté chyby.
• Škody a manka
- vymezení,
- účtování,
- vazba na základ daně z příjmů,
- časté chyby.
• Opravy chyb minulých účetních období.
• Operace s pohledávkami, opravné položky a odpis pohledávek z pohledu účetnictví a daně z příjmů.

Posluchači obdrží studijní materiál.

Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3733,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3085,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.