Témata kurzů > Účetnictví a daně

Nemovité věci - účetní a daňové aspekty

Víte, jestli jsou rolety součástí stavby nebo samostatnou movitou věcí?
Víte, jestli lze zdaňovat daní z přidané hodnoty nájem bytu?

Kurz je určen podnikatelům, účetním a dalším pracovníkům ekonomických útvarů, ekonomickým poradcům, vlastníkům a správcům nemovitostí.

Po absolvování kurzu

  • oceníte celkový přehled o daňových problémech u nemovitostí,
  • budete umět identifikovat a řešit problémy v oblasti nakládání s nemovitostmi,
  • vyvarujete se častých chyb v praxi.

Program       9.00 - 16.00

1. Nemovité věci podle občanského zákoníku.
2. Nemovité věci a daně z příjmů.
• Formy pořízení a správné ocenění nemovitostí.
• Samostatné hmotné movité věci a součásti nemovitých věcí.
• Opravy, udržování a technické zhodnocení nemovitých věcí.
• Odpisování nemovitých věcí, vč. odpisování technického zhodnocení.
• Náklady spojené s užíváním nemovitých věcí (opravy, rezervy na opravy, majetkové daně, pojištění a další).
• Problematika nájemních vztahů z pohledu vlastníka i nájemce.
• Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí u fyzických osob.
2. Nemovité věci a DPH
• Kdy je nájem zdanitelným a kdy osbobozeným plněním.
• Základ daně a sazby daně u výstavby, převodu a nájmu nemovitých věcí. 
3. Daň z nemovitých věcí.
4. Zdědění a darování a převod nemovitostých věcí.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - všechny kurzy lektora
daňový poradce
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3733,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3085,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.