Témata kurzů > Účetnictví a daně

Daň z příjmů právnických osob - uznatelné a neuznatelné daňové výdaje (náklady)

Jste si jisti, že poznáte spolehlivě rozdíl mezi daňově uznatelnými a neuznatelnými výdaji (náklady)?

Kurz je určen ekonomům, finančníkům a účetním podnikatelských subjektů, ekonomickým a daňovým poradcům.

Po absolvování kurzu

  • budete umět posoudit, které daňové výdaje (náklady) se zahrnují do základu daně,
  • budete umět spočítat základ daně z příjmů právnických osob,
  • budete umět rozhodnout o výhodnosti např. způsobu odpisování, uplatnění paušálního výdaje na dopravu apod.

Program       9.00 - 14.00

•    Úprava výsledku hospodaření pro účely stanovení základu daně z příjmů obchodních společností a družstev, které vedou účetnictví.
•    Základní charakteristika částek zvyšujících a snižujících  základ daně.
•    Daňové a nedaňové náklady
- příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, zaměstnanecké spoření, náklady vynaložené na různé typy pojištění,
- problematika cenných papírů,
- problematika pohledávek, odpis pohledávek, 
- propagační předměty, dary, reprezentace,
- finanční náklady, úroky z úvěrů a půjček, smluvní úroky,
- škody, likvidace následků živelních pohrom, likvidace nepotřebných zásob,
- nájemné, finanční pronájem s následnou koupí - minimální doba nájmu, předčasné ukončení leasingové smlouvy, zkrácený leasing, odstupné za leasingovou smlouvu,
- výdaje vynaložené na přjmy od daně osvobozené.
•    Rezervy a opravné položky k pohledávkám
•    Daňové a nedaňové odpisy hmotného a nehmotného majetku.
•    Zachycení komponentního odpisování majetku v základu daně
•    Příjmy osvobozené od daně.
•    Částky, které se nezahrnutí do základu daně.
•    Částky odčitatelné od základu daně a snižující základ daně.
Výklad bude zaměřen zejména na změny zákona od roku 2015.
V případě, že bude přijata novela zákona pro rok 2016, bude výklad věnován podrobně všem případným změnám.

Posluchači obdrží studijní materiál
Výklad bude zaměřen zejména na změny, které budou součástí předpokládaných novel zákona o daních z příjmů.

lektor:
Ing. Ilona Součková - všechny kurzy lektora
vedoucí odd. výkonu a správy daně z příjmů právnických osob na Ministerstvu financí
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3122,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2580,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.