Témata kurzů > Mzdové účetnictví

Vedení mzdové agendy – základy

Víte, jaká minimální výměra dovolené musí být v případě krácení celoročního nároku dovolené zaměstnanci zachována?

Kurz je určen začínajícím mzdovým účetním a ostatním pracovníkům, kteří zajišťují vedení mzdové agendy.

Po absolvování kurzu

- budete znát základní povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovněprávního vztahu a při ukončení kalendářního roku,
- porozumíte výpočtu mezd a jejich jednotlivých částí,
- budete umět provádět srážky ze mzdy,
- dokážete vypočítat náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti,
- budete umět určit nárok zaměstnance na dovolenou a krácení dovolené atd.


Program       9.00 - 15.00

• Přehled právních předpisů spojených se mzdovou agendou.
• Rozvrhování pracovní doby, délka směny, přestávky na oddych.
• Fond pracovní doby zaměstnance a harmonogram směn.
• Mzdové formy.
• Poměrná část měsíční mzdy.
• Příplatkové mzdy.
• Měsíční zúčtování mzdy.
• Agenda spojená s přijetím zaměstnance podle formy pracovněprávního vztahu.
• Harmonogram prací souvisejících s měsíčním zúčtováním mezd.
• Harmonogram prací souvisejících se závěrem roku.
• Agenda spojená s ukončením pracovněprávního vztahu zaměstnance.
• Zdravotní pojištění - plátci pojistného.
• Pojištěnci státu.
• Povinnosti zaměstnavatele - ohlašovací povinnost.
• Vyměřovací základ, minimální vyměřovací základ.
• Pracovní volno bez náhrady příjmu.
• Neomluvená nepřítomnost.
• Odvod pojistného a sankce za neplnění povinností.
• Srážky ze mzdy. Exekuční srážky. Srážky na základě dohody.
• Nezabavitelná částka. Příjmy podléhající exekuci. Příjmy, z nichž lze srážet na základě dohody.
• Pořadí jednotlivých druhů srážek. Srážky přednostní a nepřednostní.
• Postup při provádění srážek ze mzdy.
• Náležitosti zápočtového listu.
• Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  - osoba zdravotně postižená,
  - osoba invalidní,
  - osoba zdravotně znevýhodněná,
  - náhradní plnění,
  - dodatkový odvod.
• Dovolená
  - druhy dovolené, stanovení nároku na dovolenou,
  - krácení dovolené, plány dovolených,
  - převod zůstatku dovolené do dalšího roku.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
Ing. Růžena Klímová - všechny kurzy lektora
odborná lektorka v oblasti mzdového účetnictví
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 7696,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 6360,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.