Témata kurzů > Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví - certifikovaný (rekvalifikační) kurz

Chcete změnit profesi a získat potřebné znalosti?
Potřebujete získat novou kvalifikaci?
Potřebujete si ověřit způsobilost k výkonu profese?
Potřebujete prohloubit Vaše znalosti?

Kurz je určen 
zájemcům se středním vzděláním s maturitou. Další výchozí znalostní předpoklady nejsou nutné.

Cílem kurzu je postkytnout posluchačům potřebné znalosti pro výkon pozice mzdové účetní.
Kurz je ukončen závěrečnou písemnou a ústní zkouškou.
Úspěšní posluchači obdrží Osvědčení o rekvalifikaci MŠMT a DEMOS-Pragoeducy s celostátní platností.

Po absolvování kurzu:

- budete znát zásady mzdového účetnictví, jeho právní úpravu, pojmy a principy,
- získáte znalosti potřebné pro samostatné a komplexní zpracování mzdové agendy,
- budete mít ověřeny získané znalosti na konkrétních příkladech,
- budete připraveni pro výkon profese mzdové účetní v pracovněprávním vztahu i na základě živnostenského oprávnění,
- získáte certifikát prokazující Vaše kvality,
- ušetříte finanční prostředky oproti absolvování jednotlivých programů samostatně.


Program       

Certifikovaný kurz se skládá z 11 programů a 1 konzultace (tj. 19 dnů), označených symbolem  

Vedení mzdové agendy - základy.
• Pracovní právo pro mzdové účetní. 
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení - základy.
• Zdaňování příjmů zaměstnanců - základy
Mzdy v podnikatelské sféře.
Stanovení průměrného výdělku.
Zdravotní pojištění.
• Důchodové pojištění - základy
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění - základy.
Náhrady cestovních výdajů v tuzemsku i v zahraničí.
• Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.  

Závěrečná konzultace 15. 2. 2017


Posluchači obdrží pracovní a studijní materiály.
Tímto kurzem získáte 3 výhody: 1. ucelený souhrn znalostí a dovedností, 2. osvědčení prokazující Vaše kvality, 3. úsporu 15.490,- Kč (ušetříte oproti absolvování jednotlivých programů).

lektor:
Ing. Růžena Klímová - všechny kurzy lektora
odborná lektorka v oblasti mzdového účetnictví
Ing. Petr Kout, CSc. - všechny kurzy lektora
daňový poradce
JUDr. Roman Lang, Ph.D. - všechny kurzy lektora
oddělení důchodového pojištění MPSV
JUDr. Renata Letková - všechny kurzy lektora
specialistka v oblasti náhrady škod
JUDr. Helena Pelikánová - všechny kurzy lektora
expertka a konzultantka advokátní kanceláře v oblasti práva důchodového pojištění
Jiřina Svobodová - všechny kurzy lektora
specialistka v oblasti nemocenského pojištění
JUDr. Soňa Šamalová - všechny kurzy lektora
specialistka v oblasti cestovních náhrad
Věra Šeredová - všechny kurzy lektora
Vedoucí oddělení metodiky odboru nemocenského pojištění ČSSZ
JUDr. Ludmila Trnková - všechny kurzy lektora
na problematiku zdravotního pojištění
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 27900,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.