Témata kurzů > Účetnictví a daně

Uplatňování DPH v tomto roce u intrakomunitárních a zahraničních plnění

Znáte základní pravidla přiznávání daně a odpočtu daně při pořízení zboží z jiného členského státu?
Víte, jak postupovat při poskytování služeb ve zvláštním režimu jednoho správního místa?

Kurz je určen pracovníkům obchodních útvarů podnikatelských subjektů, kteří se zabývají obchodováním, dále pak ekonomickým a daňovým poradcům.

Po absolvování kurzu

  • budete mít přehled o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
  • budete znát specifická pravidla pro pořízení zboží z jiného členského státu a pro dodání zboží do jiného členského státu.

Program       9.00 - 13.30

• Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH.
• Základní pravidla pro vymezení místa plnění při dodání a pořízení zboží.
• Stanovení místa plnění při poskytování služeb a změny pro tento rok .
• Vymezení telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb.
• Základní pravidla přiznávání daně a odpočtu daně při pořízení zboží z jiného členského státu.
• Základní pravidla pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu, včetně podávání souhrnných hlášení.
• Přiznávání daně a odpočet daně při dovozu zboží vč. osvobození od daně při dovozu zboží.
• Specifická pravidla pro pořízení zboží z jiného členského státu a pro dodání zboží do jiného členského státu (např. přemístění zboží, pořízení zboží včetně montáže nebo instalace, třístranné obchody, zasílání zboží).
• Vývoz zboží, včetně praktických problémů.
• Uplatňování daně při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku osobami neusazenými v tuzemsku.
• Uplatňování daně při poskytování služeb plátci daně s místem plnění mimo tuzemsko včetně podávání souhrnných hlášení.
• Zvláštní režim jednoho správního místa pro vybrané služby.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Václav Benda - všechny kurzy lektora
BVO.CZ s.r.o., spcialista na oblast DPH
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3001,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2480,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.