Témata kurzů > Účetnictví a daně

Technické zhodnocení, opravy a odpisování nehmotného a hmotného majetku - účetní a daňové aspekty

Víte, jaký je rozdíl v posuzování technického zhodnocení u hmotného a nehmotného majetku?
Víte, kdy se jedná o technické zhodnocení staveb a kdy se jedná o pořízení samostatné movité věci?
Víte, zda je možné účetní odpisy odvozovat z daňových podle zákona o daních z příjmů?

Kurz je určen účetním, daňovým specialistům a manažerům firem.

Po absolvování kurzu

• správně rozlišíte výdaje na udržování, opravy a technické zhodnocení a pořízení samostatné movité věci,
• získáte ucelený přehled o všech způsobech účetního a daňového odpisování,
• dokážete správně stanovit ocenění majetku pro účely odpisování,
• seznámíte se s podmínkami odpisování technického zhodnocení,
• dokážete u zaúčtovaných odpisů majetku provést transformaci na základ daně z příjmů. 

 


Program       9.00 - 16.00

• Vymezení základních pojmů
- věc, součást věci, příslušenství věci, movité a nemovité věci, obchodní majetek, stavba.
• Srovnání obsahu pojmů z účetního a daňového hlediska a ve vazbě na nový občanský zákoník.
• Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů.
• Rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku.
• Rozbor pojmu technické zhodnocení u hmotného a nehmotného majetku z daňového a účetního pohledu. 
• Postup při zahájení odpisování, přerušení odpisování.
• Majetek vyloučený z odpisování.
• Kdo může odpisovat hmotný a nehmotný majetek.
• Stanovení vstupní ceny a změněné vstupní ceny.
• Technické zhodnocení a jeho vliv na odpisování majetku.
• Volba způsobů odpisování (rovnoměrné, zrychlené, časové, výkonové).
• Účetní odpisy uznatelné jako daňový náklad.
• Opravy a technické zhodnocení z pohledu DPH.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - všechny kurzy lektora
daňový poradce
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3733,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3085,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.