Témata kurzů > HR management a personalistika

Pracovní právo pro personalisty

Víte, co musí, může a nemůže obsahovat pracovní smlouva?
Víte, v jakém termínu musí být předem zaměstnanec seznámen s rozvrhem své pracovní doby? 

Kurz je určen personalistům, příp. dalším pracovníkům, kteří ve firmách zajišťují personální agendu.

Po absolvování kurzu:

 • budete umět aplikovat Zákoník práce v personální praxi,
 • budete vědět, kdy se můžete odklonit od Zákoníku práce,
 • budete znát řadu judikátů z pracovněprávní oblasti.

Program       9.00 - 14.00

1. den • Pracovní právo v podnikové praxi vč. aktuálních novel. Možnosti odchýlení se od zákoníku práce v teorii i v praxi.
 • Vliv nového Občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy
 • Vznik a druhy pracovního poměru, jmenování, odvolání, další smlouvy uzavírané se zaměstnanci. 
 • Uzavírání a obsah pracovní smlouvy.
 • Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, pracovní řád.
 • Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci, do jiného místa výkonu práce, vysílání na pracovní cesty, zapůjčování zaměstnanců atd.
 • Pracovní doba – konta pracovní doby, rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, práce přesčas, v noci, o svátcích, náhradní volno, pracovní pohotovost.

2. den • Dovolená na zotavenou.
 • Překážky v práci vč. náhrady mzdy (platu) po dobu nemoci a karantény.
 • Způsoby ukončení pracovního poměru, odstupné, odchodné, zápočtový list, pracovní posudek. 
 • Vnitřní pracovněprávní předpisy, kolektivní smlouvy.
 • Organizační změny.
 • Odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance za škody.
 • Některé judikáty z pracovněprávní oblasti.

Posluchači obdrží studijní materiál

Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 6728,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 5560,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.