Témata kurzů > Ekonomika a finanční řízení

Finanční řízení pro nefinanční manažery

Znáte kritické parametry stavu financí?
Znáte praktické postupy finanční analýzy?
Víte, jak snižovat náklady?

Kurz je určen nefinančním manažerům podnikatelských subjektů, kteří si chtějí osvojit znalost finančních výkazů a seznámit se se základními nástroji finanční analýzy a s principy finančního řízení podniku.

Po absolvování kurzu

  • získáte základní přehled o ekonomickém řízení společnosti,
  • budete znát strukturu a obsah účetních výkazů,
  • budete schopni se orientovat v základních finančních pojmech.

Program       9.00 - 15.00

1. den
•    Základní účetní pojmy a metody.
•    Účetní výkazy a jejich obsah
-    rozvaha,
-    výkaz zisku a ztráty,
-    přehled o peněžních tocích.
•    Příklady na promítnutí činnosti podniku do účetních výkazů.
•    Finanční analýza podniku
-    analýza účetních výkazů,
-    finanční ukazatele ekonomické stability a výkonnosti podniku,
-    způsoby vyhodnocování ukazatelů.


2. den
•    Řízení nákladů.
•    Řízení pracovního kapitálu.
•    Finanční plánování.
•    Finanční cíle podnikání.
•    Časová hodnota peněz.
•    Leasing - výhody a nevýhody.
•    Investiční rozhodování
•    Interní a externí financování.
•    Jednání s bankami.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Otakar Wolf , MBA - všechny kurzy lektora
Specialista a konzultant v oblasti finančního řízení, řízení firem a projektů
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 8652,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 7150,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.