Témata kurzů > Ekonomika a finanční řízení

Finanční analýza ve firemní praxi - známá nebo neznámá?

Víte, že nižší likvidita a vyšší zadluženost mohou být pozitivním jevem?

Kurz je určen

pracovníkům ekonomických a finančních útvarů, podnikatelům a majitelům firem.
Kurz vyžaduje předchozí základní znalost českých účetních výkazů (viz např. kurz "Jak porozumět účetním výkazům").

Po absolvování kurzu:

  • budete umět aplikovat základní metody finanční analýzy podniku,
  • budete znát hlavní úskalí finanční analýzy českých účetních výkazů,
  • vyvarujete se obvyklých chyb při výpočtu finančních ukazatelů,
  • budete schopni interpretovat výsledky finanční analýzy a využít je k odhalení slabých stránek podniku.

Program       9.00 - 16.00

• Užitná hodnota a role finanční analýzy ve vztahu k jednotlivým zájmovým skupinám (Qui bono?).
• Zdroje dat pro finanční analýzu - metodika versus skutečnost
- finanční účetnictví, jeho použitelnost a vypovídají schopnost ve vztahu k finanční analýze,
- ostatní zdroje dat,
- vztah finanční analýzy a ekonomické analýzy.
• Věcná náplň finanční analýzy
- analýza rentability (hospodářský výsledek a jeho variantnost - EBIT, EAT, EBT, EBITDA, NOPAT atd.), zisk nebo peníze,
- analýza finanční stability
   - analýza zadluženosti (struktura kapitálu a jeho optimalizace, základní ukazatele a jejich vypovídací schopnost),
   - analýza likvidity (je likvidita skutečně likviditou?),
- analýza hospodářské aktivity.
• Nové přístupy k hodnocení úspěšnosti firem (finanční analýza versus hodnota firmy).
• Případová studie (standardní a alternativní přístupy na skutečných datech firmy).

Posluchači obdrží studijní materiál.
Pro aktivní práci posluchačů jsou vhodné vlastní kalkulačky.

lektor:
Prof. Ing. Dr. Ivana Boháčková, CSc. - všechny kurzy lektora
Katedra ekonomiky, provozně ekonomická fakulta, ČZU Praha
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 8773,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 7250,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.