Témata kurzů > Účetnictví a daně

Daň z příjmů právnických osob za tento rok a změny pro následující období

Chcete získat ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a o výpočtu daňové povinnosti?

KURZ JE URČEN
ekonomům, finančníkům a účetním podnikatelských subjektů, ekonomickým a daňovým poradcům.

PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU

- budete mít přehled o kompletní konstrukci základu daně a výpočtu daňové povinnosti vč. změn v zákonu o daních z příjmů platných pro tento rok,
- získáte dobrou přípravu pro zpracování daňového přiznání za tento rok
- seznámíte se s plánovanými změnami pro následující období. 


Program       9:00-14:00

• Stanovení základu daně  - výsledek hospodaření před zdaněním.
• Položky zvyšující výsledek hospodaření - povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledku dohody o narovnání.
• Položky snižující výsledek hospodaření – uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd. - položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani,  definice osob spojených, ceny obvyklé.
• Zdanění bezúplatných příjmů  – zdanění příjmů z dědění a darování.
• Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky.
• Osvobození příjmů.
- z  podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech,
- licenčních poplatků plynoucích do zahraničí,
- z bezúplatného příjmu.
• Nedaňové náklady související s příjmy osvobozenými od daně.
• Změny ve sféře neziskového sektoru
- veřejně prospěšný poplatník,  svěřenecký fond, fundace, změny v režimu SVJ, omezení daňových benefitů, zdanění úrokových příjmů.
• Hmotný majetek.
• Snižující položky, položky  odčitatelné od základu daně, slevy na dani. • Aktuální otázky v oblasti daně z příjmů  PO
- změny ve zdanění subjektů kolektivního investování – definice a sazba daně u základního investičního fondu, podílové fondy, svěřenské fondy, osvobození podílů na zisku u investičních fondů,
- speciální ustanovení, nové nebo upravené definice pojmů svěřenecké fondy, finanční leasing, vztah k účetním předpisům, právo stavby,
- zkrácení lhůty pro dodanění neuhrazených závazků,
- zkrácení lhůty pro tvorbu opravné položky,
- úprava do cen obvyklých,
- zásadní změny v uplatňování § 24 odst.2 písm. zc) ZDP,
- změny v režimu bezúplatných příjmů, změny týkající se veřejně prospěšných poplatníků,
- změny ve zdanění srážkovou daní, placení zálohy na daň z příjmů.


lektor:
Ing. Ilona Součková - všechny kurzy lektora
vedoucí odd. výkonu a správy daně z příjmů právnických osob na Ministerstvu financí
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3122,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2580,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.