PRINCE2® Practitioner

Certifikační kurz PRINCE2 Practitioner je vhodný pro projektové manažery a koordinátory, členy projektových výborů, uvedoucí týmů, analytiky, pracovníky projektového dohledu, zabezpečování kvality a všechny, kteří:

 • se chtějí zdokonalit v aplikování metodiky PRINCE2 na řízení svých projektů
 • chtějí získat prestižní, celosvětově uznávaný certifikát projektového manažera PRINCE2 Practitioner potvrzující jejich schopnost řídit projekty podle PRINCE2

Certifikační zkouška PRINCE2 Practitioner

Certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner je možné absolvovat v češtině, angličtině nebo v jiném světovém jazyce.

Základní literatura pro zkoušku - PRINCE2 manuál je dostupná v angličtině a dalších rozšířených jazycích (s překladem PRINCE2 manuálu do češtiny se zatím nepočítá). Pro přípravu na zkoušku v češtině je možné částečně využít knihu "PRINCE2 pro řízení malých projektů", kterou na požádání pro naše studenty PRINCE2 Practitioner zabezpečíme.

Poplatky za certifikační zkoušku PRINCE2 Practitioner (1 pokus) a vystavení stejnojmenného prestižního elektronického mezinárodního certifikátu zkušebním institutem - examination institute (při úspěšném složení zkoušky) jsou zahrnuté v ceně kurzu. V případě zájmu o papírový certifikát ho je možné vystavit za doplatek 690 Kč + DPH.

Výsledek certifikační zkoušky Vám sdělíme hned po jejím uskutečnění a odeslání skenů odpovědných archů zkušebnímu institutu. Oficiální, podrobnější výsledky certifikační zkoušky s rozpisem % získaných bodů z možných za jednotlivé témata a procesy PRINCE2 ("Coaching report") Vám zašle zkušební institut do 2 pracovních dnů po zkoušce. Do 3 pracovních dnů od absolvování zkoušky obdržíte oficiální elektronický certifikát o jejím složení vydaný oprávněným zkušebním institutem PRINCE2 (v případě kladného výsledku).

Harmonogram školení PRINCE2 Practitioner

1. den

9:00-9:30    otázky a odpovědi k cvičnému testu Practitioner FX02

9:30-9:50    strategie a techniky na zkoušku PRINCE2 Practitioner

9:50-10:15    prezentace projektů, se kterými by studenti chtěli pracovat během kurzu a výběr projektů 

10:15-10:30    přestávka

10:30-12:30    skupinové cvičení: nácvik aplikace PRINCE2 na projekty vybrané studenty (vytvoření řídící struktury projektu, aplikování produktově orientovaného plánování a procedury řízení rizik na cvičné projekty)

12:30-13:30    oběd   

13:30-16:30    alternativa 1: napsání, vyhodnocení, revize a projednání cvičného testu Practitioner FX03 jako další nácvik aplikování témat, procesů i přizpůsobování PRINCE2

alternativa 2: pokračování skupinového cvičení na nácvik aplikace zbývajících témat, procesů a přizpůsobování PRINCE2 na projekty vybrané studenty

2. den

9:00-9:20    zodpovězení jakýchkoliv zbývajících otázek týkajících se zkoušky PRINCE2 Practitioner

9:20-9:30     přestávka a příprava místnosti na zkoušku

9:30-13:00    zkouška PRINCE2 Practitioner a zpětná vazba ke školení

13:00-14:00    oběd (pokud si nepřejete oběd, prosím oznamte to trenérovi ráno)

volitelné:

14:00-16:30     diskutování o otázkách studentů týkajících se vsazování a přizpůsobování PRINCE2 jejich reálným prostředím a projektům

Výše uvedený harmonogram je orientační a je ho možné přizpůsobit podle vstupní úrovně připravenosti studentů, počtu jejich dotazů atd. za podmínky dodržení sylabu definovaného zkušebním institutem (Examination Institute – EI).


[1] Tato alternativa se použije, pouze pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:

·    Všichni studenti ještě před kurzem napsali, vyhodnotili si a zrevidovali cvičné testy Practitioner F02 i FX03 a byly zodpovězeny všechny jejich dotazy týkající se testů

·    Všichni studenti prohlásí, že další nácvik aplikace PRINCE2 na jejich cvičné projekty je pro ně důležitější než práce s cvičným testem FX03

[2] Na této části musí zůstat jen studenti, kteří mají otázky a chtějí se zúčastnit diskuse. Ostatní mohou odejít po dopsání zkoušky Practitioner.


Program       9:00 - 16:30

Každý účastník našeho veřejného certifikačního kurzu PRINCE2 Practitioner obdrží: • podrobné předkurzové instrukce, které Vám umožní kvalitně se na kurz připravit a vytěžit z něj maximum
 • zevrubný popis certifikace a soubor osvědčených rad a doporučení, jak ji zvládnout
 • přístup do českém trhu unikátního e-learningového prostředí PRINCE2 Practitioner s interaktivními cvičnými testy v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru)
 • plněbarevný účastnický manuál PRINCE2 v češtině nebo angličtině (dle Vašeho výběru) s učebními texty, prezentací a cvičeními
 • 2 plné oficiální cvičné testy PRINCE2 Practitioner s hodnotícím klíčem a podrobným zdůvodněním správných a nesprávných odpovědí
 • dle vlastního výběru uvedeného v objednávce školení PRINCE2 Foundation oficiální anglickou publikaci AXELOS "PRINCE2 Pocketbook" nebo českou verzi knížky "praotce" PRINCE2 p. Colina Bentleyho  "PRINCE2 Précis" - shrnutí klíčových prvků PRINCE2 nebo českou verzi publikace "PRINCE2 pro řízení malých projektů" od stejného autora
 • přístup k oficiálnímu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablony všech 26 hlavních řídících produktů (dokumentů) PRINCE2 připravené pro použití ve Vašich projektech v angličtině nebo češtině
 • e-mailovou odbornou podporu při přípravě na kurz od momentu jeho objednání
  přístup na oficiální portál pro kandidáty certifikace zkušebního insititutu
 • psací potřeby, praktickou tašku na studijní materiály, obědy a občerstvení během kurzu
 • odznak PRINCE2 (po složení zkoušky).
 • Vzdělávací materiály PRINCE2 Foundation jsou na výběr v anglickém, českém a slovenském jazyce.
 • Od účastníků certifikačního kurzu PRINCE2 Practitioner se kvůli kvalitní přípravě na certifikační zkoušku očekává, že kromě samotného školení věnují ještě před ním 10-20 hodin přípravě dle instrukcí.

Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 24563,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 20300,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.