Témata kurzů > Projektové řízení

PMI PMP®/ CAPM® 1. část - Příprava na certifikaci

školení Příprava na certifikaci PMI PMP/ CAPM 1. část je určeno účastníkům, kteří mají zájem:

  • získat základní odborné znalosti z oblasti projektového řízení podle standardu PMI
  • formalizovat a systematizovat své stávající znalosti v této oblasti
  • připravit se na absolvování certifikace odborníka na projektový management podle standardů PMI, úroveňPMP - Project Management Professional nebo CAPM - Certified Associate in Project Management.

Cíl a přínosy školení

Cílem školení je poskytnout účastníkům základní znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšné řízení projektů v souladu s metodikou Project Management Institute (PMI) PMBOK Guide, která je jedním z vedoucích globálních standardů projektového managementu.


Účastníci se seznámí se základní terminologií projektového řízení dle PMI, získají přehled o organizačním uspořádání projektů, hlavních procesech projektového managementu dle PMI PMBOK Guide a aktivitách, které je v těchto procesech třeba provádět.

Školení současně slouží jako první část přípravy na certifikaci odborníka na projektové řízení podle metodiky PMI - úrovně PMP a CAPM. V tomto případě je druhou částí přípravy samostatný kurz "Příprava na certifikaci PMI PMP / CAPM 2. část" (nezahrnutý v ceně školení "Příprava na certifikaci PMP/CAPM - 1.část") složený z těchto částí:

  • představení certifikace PMI PMP a/ nebo CAPM, vysvětlení nároků a přihlašovacího procesu
  • obdržení učebnic pro přípravu na certifikační zkoušku a instrukcí pro samostudium
  • nácvik aplikace vybraných nástrojů a technik projektového řízení vyžadovaných na certifikaci na případové studii - vlastním projektu účastníků, na kterém si chtějí vyzkoušet použití nástrojů a technik PMI
  • samostudium podle pokynů lektora.

související kurzy:
PMI PMP®/ CAPM® 2. část - Příprava na certifikaci

Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 15730,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 13000,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.