Témata kurzů > HR management a personalistika

Zákon o zaměstnanosti a jeho aktuální novely, kontrolní řád

Víte že když porušíte některou z povinností vyplývajících ze zákona o zaměstnanosti, můžete dostat pokutu až 2 miliony korun, v případě nelegální práce až 10 milionů korun?

Kurz je určen personalistům, příp. mzdovým účetním všech podnikatelských subjektů, podnikovým právníkům a specialistům v oblasti zaměstnanosti.

Po absolvování kurzu:

- budete znát aktuální právní úpravu v oblasti zaměstnanosti,
- budete se lépe orientovat v povinnostech vyplývajících pro zaměstnavatele ze zákona o zaměstnanosti,
- vyvarujete se správních deliktů, porušení předpisů a následných sankcí za porušení předpisů.


Program       9.00 - 13.30

• Aktuální informace o právní úpravě v oblasti zaměstnanosti.
• Změny v zákoně o inspekci práce důležité z pohledu zaměstnavatelů. 
• Správní orgány působící v oblasti zaměstnanosti.
• Právo občanů na svobodný přístup k zaměstnání.
• Rovné příležitosti a zákaz diskriminace.
• Zaměstnavatel a volná pracovní místa.
• Zaměstnavatel a důsledky neposkytnutí odstupného - kompenzace.
• Postavení občanů EU na trhu práce v ČR.
• Dočasné přidělování zaměstnanců prostřednictvím agentur práce.
• Okruh osob se zdravotním postižením a jejich zaměstnávání.
• Možnosti získání příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
• Plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením.
• Možnost získávání příspěvku v rámci aktivní politiky  zaměstnanost.
• Zaměstnávání cizinců, nelegální zaměstnávání.
• Povolení k zaměstnání a výjimky jeho vydání.
• Zaměstnanecké karty a modré karty EU.
• Kontrolní činnost orgánů inspekce práce.
• Práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly, výsledek kontroly.
• Přestupky a správní delikty - průběh řízení.
• Sankce za porušení předpisů.
• Rozhodnutí soudů v oblasti zaměstnanosti podstatná pro praxi. 

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
JUDr. Jaroslav Stádník - všechny kurzy lektora
ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti MPSV
Mgr. Petr Kieler - všechny kurzy lektora - Alternace
vedoucí odd. odvolání a správních činností v oblasti zaměstnanosti MPSV
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 2759,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2280,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.