Témata kurzů > Účetnictví a daně

Daňový specialista - certifikovaný (rekvalifikační) kurz

Chcete změnit profesi a získat potřebné znalosti?
Potřebujete získat novou kvalifikaci?
Potřebujete si ověřit způsobilost k výkonu profese?
Potřebujete prohloubit Vaše znalosti?

 

Kurz je určen zájemcům s ukončeným středním vzděláním.
Cílem kurzu je poskytnout posluchačům potřebné znalosti pro výkon činnosti daňového specialisty. Způsobilost k výkonu této profese bude ověřena závěrečnými písemnými i ústními zkouškami. Kurz vychází z aktuální české legislativy.
Úspěšní posluchači obdrží osvědčení MŠMT a Pragoeducy o rekvalifikaci s celostátní platností.


 

Po absolvování kurzu

  • získáte celkový přehled o fungování daňové soustavy České republiky,
  • budete schopni samostatně řešit jednodušší příklady z praxe,
  • získáte základ pro další studium daní.

Program       

Certifikovaný kurz se skládá ze 14 programů a 2 konzultací (tj. 21 dnů), označených symbolem DS


 Právní minimium pro ekonomy a účetní.
• Daňový řád - nová prava daňového řízení od 1. 1. 2011. 
Účetnictví pro daňové specialisty.
Daň z příjmů právnických a fyzických osob - základy.
Základy DPH.
Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, dovozu a vývozu zboží.
Nehmotný a hmotný majetek - účetní a daňové aspekty.
Odpisy hmotného a nehmotného majetku - účetní a daňové aspekty.
• Průběžné opakování - konzultace.
Náklady a výnosy - účetní a daňové aspekty.
Cenné papíry - účetní a daňové aspekty.
Majetkové daně včetně daňového přiznání.
Daňové vztahy se zahraničím a smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.
Pohledávky - právní, účetní a daňové aspekty.
Leasing - účetní a daňové aspekty.
• Souhrnné opakování ( konzultace)

Posluchači obdrží pracovní a studijní materiál
Tímto kurzem získáte 3 výhody: 1. ucelený souhrn znalostí a dovedností, 2. osvědčení prokazující Vaše kvality, 3. úsporu 19 015 Kč Kč (ušetříte oproti absolvování jednotlivých programů).

lektor:
Ing. Věra Engelmannová - všechny kurzy lektora
metodička na úseku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí na Finančním ředitelství pro hlavní město Prahu
JUDr. Alena Holmes - všechny kurzy lektora
specialistka ústředního orgánu
JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský - všechny kurzy lektora
advokát se zaměřením na obchodní a občanské právo
JUDr. Alena Kohoutková - všechny kurzy lektora
specialistka v oblasti daňového procesu, advokátka, spoluautorka zákona
Ing. Petr Kout, CSc. - všechny kurzy lektora
daňový poradce
Ing. Lenka Polanská - všechny kurzy lektora
daňová poradkyně, TPA Horwath
Ing. Jindřich Trupl - všechny kurzy lektora
daňový poradce, TPA Horwath
JUDr. Jan Tůma - všechny kurzy lektora
BDO Prima TAX, s.r.o.
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 38490,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.