Témata kurzů > Účetnictví a daně

Účtování o odložené dani

Víte, jaký je hlavní rozdíl mezi metodikou odložené daně dle českých předpisů a dle IFRS?

Kurz je určen účetním a dalším pracovníkům ekonomických útvarů.

Po absolvování kurzu

  • budete schopni vypočítat odloženou daň z různých důvodů
  • budete schopni posoudit, kdy o odložené dani účtovat
  • rozpoznáte důvody vzniku odložené daně (vč. přeměn obch. společností),
  • budete umět rozhodnout, kdy je třeba účtovat o odložené daňové pohledávce a kdy to není možné.

Program       9.00 - 14.00


• Význam odložené daně pro správné zachycení výsledku hospodaření.
• Úprava odložené daně v Českých účetních standardech pro podnikatele a dle IFRS (IAS).
• Tituly odložené daně (rozdíly v zůstatkových cenách dl. majetku, opravné položky, rezervy, kumulované daňové ztráty, atd.).


• Odložená daň – metoda výpočtu.
• Odložená daň při vkladech a přeměnách obchodních korporací.
• Odložená daň v konsolidované účetní závěrce.

• Vykázání odložené daně, zobrazení v účetní závěrce.
Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Jan Šimerka - všechny kurzy lektora
Je absolventem VŠE v Praze, auditorem a daňovým poradcem. Kromě oblasti poradenství, kterému se věnuje většinu svého pracovního života, pracoval několik let v pozicích hlavního účetního v několika obchodních a výrobních společnostech. V současné době je partnerem menší auditorské společnosti, jejímiž klienty jsou převážně malé a střední podnikatelské subjekty.
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3606,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2980,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.