Témata kurzů > Účetnictví a daně

Archivace a skartace - teorie a firemní praxe správy listinných a elektronických dokumentů

Víte, že archiválie (vybrané dokumenty, a to i elektronické) z Vaší společnosti jsou budoucím majetkem státu?
Umíte je odlišit od dokumentů "S" a správně s nimi naložit?
Zaznamenali jste novelizaci vyhlášky o výkonu spisové služby ?
Umíte sestavit spisový a skartační řád a plán vč. zásadních změn a připravit skartaci?
Víte, jaké jsou trendy správy dat a jak se na budoucnoct připravovat?

Kurz je určen účetním, asistentkám a všem, kteří se ve firmě zabývají archivací a skartací, příp. připravují podklady k rozhodnutí o outsourcingu těchto služeb. Vhodný je i pro začínající logistiky a interní auditory.

Po absolvování kurzu

  • získáte přehled o zákonných povinnostech při správě listinných i elektronických dokumentů,
  • zjistíte praktické možnosti uložení dokumentů uvnitř firmy a efektivitu externí archivace,
  • získáte znalosti o eGovernmentu, elektronické konverzi dokumentů a užívaných formátech dat.

Program       9.00 - 13.30

• Aktuální zákonné povinnosti pro práci nejen s papírovými dokumenty v platném znění zákona 499/2004 Sb., též povinnosti související s elektronickými systémy spisové služby, datovými schránkami, soubornými formáty, konverzí dokumentů a s elektronickým podpisem. 
• Jednotlivé typy dokumentů (účetní záznamy), evidence, směrnice, (skartační) lhůty.
• Návaznost na IT, úvod do archivace elektronických dokumentů, možnosti digitalizace dokumentů a použití workflow systémů.
• Praktické postupy archivace papírových dokumentů a budoucích archiválií, speciální archivační alkalické boxy a krabice, logistické přístupy.
• Výhody správy dokumentů ve firmě a externě mimo firmu, technické podmínky ukládání a náklady s tím spojené.
• Archiválie obchodní firmy, jako budoucí majetek státu, vč. historického hlediska.
• Ukládání mzdových dokumentů a personálních spisů.
• Tvorba skartačních návrhů a předávacích protokolů s ukázkami, řízení se Státním oblastním archivem, soustava archivů.
• Fyzická skartace dokumentů - skartační stroje, kontejnery, bezpečnostní aspekty různých druhů likvidace dokumentů a nosičů dat.
• Účetní a další agenda dokumentů zanikajících společností - kdo se musí postarat o uložení dokumentů, vč. zaměstnaneckých agend, požadavky pro výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
Ing. Ivana Doubková - všechny kurzy lektora
lektorka a konzultantka v oblasti archivace dokumentů
Datum Variabilní symbol Místo konání
25.9.2024
20240005Praha-Pragoeduca Ostrovského 253/3 Praha 5
cena: 3364,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2780,- Kč (bez DPH)
Kurz objednáte kliknutím na číslo variabilního symbolu.
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.