Témata kurzů > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Obchodní znalosti, dovednosti a nákup

B2B expanze do zahraničí - návod jak na to

Chcete expandovat na nové trhy se svými produkty a službami? Chcete být maximálně efektivní a úspěšní? Začínáte nebo nejste spokojeni s dosavadními výsledky? Změňte to!

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je přizpůsoben potřebám ředitelů, obchodních ředitelů a prémiových obchodníků.

Výuka probíhá ve skupině do 15 posluchačů

Co se naučíte

Naučíte se, jak porozumět specifikám různých regionů a business kultur, kde najít efektivní pomoc, jak se připravit, nastavit pravidla a dlouhodobě z tohoto nastavení profitovat. Zjistíte, jak se vyhnout fatálním chybám a zvýšit tak svou úspěšnost v mezinárodním obchodě.

 

    Definování cílů

    Kde hledat pomoc

    Analýza cílových trhů

    Audit interní připravenosti

    Další aspekty mezinárodního obchodu

    Business as usual

    Případová studie


Program       9 až 16

Definování cílů


Jak nastavit cíle, které budou dosažitelné a měřitelné?


 


Okruhy modulu:


    Dva přístupy k definování cílů: „co chci“ vs „na co mám“


    Ujasnit obchodní model – přímý vs nepřímý obchod


    Určení odpovědné osoby a jeho pravomocí navenek i uvnitř firmy


    Stanovení rozpočtu


 


Kde hledat pomoc


Na koho se obrátit, aby váš start byl rychlý a efektivní?  


 


Okruhy modulu:


    Česká obchodní diplomacie a její služby


    Obchodní komory a spolupráce s nimi


    Externí konzultanti a jejich sítě


    Jak vyhledat spolehlivé partnery


 


Analýza cílových trhů


Proč je důležité pochopit nové trhy a jak postupovat? Kritická fáze pro další směřování.


 


Okruhy modulu:


    Identifikace potenciálních trhů


    Jak provést průzkum trhu


    Porozumění kulturním, ekonomickým a politickým rozdílům a bariérám


    Popsat potenciální obchodní rizika a limity


    Aktualizovat definici cílů


Audit interní připravenosti


Jste dostatečně připraveni na obchod se zahraničím? Je to jiná disciplína. Kritická fáze pro rozhodnutí Go-No-Go.


 


Okruhy modulu:


●    Jsou nastaveny odpovídající procesy? Jsou adaptované na zahraniční obchod?


●    Je personální připravenost všech účastníků procesu (obchod, logistika, výroba, finance, servis) na požadované úrovni?


●    Jsou produkty, služby a dokumentace přizpůsobeny požadavkům cílových trhů?


●    Je definována marketingová strategie? Je prezentace firmy a produktů v požadované kvalitě?


●    Aktualizovat definici cílů


Další aspekty mezinárodního obchodu


Máte potřebné know-how ve specifických disciplínách souvisejících s mezinárodním obchodem?


 


Okruhy modulu:


●    Plánování a řízení mezinárodních dodavatelských řetězců


●    Mezinárodní přeprava a logistika


●    Mezinárodní obchodní právo


●    Dohody o volném obchodu


●    Celní regulace a postupy


●    Mezinárodní fakturace, daně a ceny


●    Řízení měnových rizik


●    Mezinárodní úvěry a platební metody


 


Business as usual


Jak se pohybovat na zahraničních trzích abyste byli úspěšní? Jak nedělat fatální chyby?


 


Okruhy modulu:


●    Budování a udržování osobních sítí v různých kulturních okruzích


●    Veletrhy, jejich význam, návštěva i vystavování


●    Papírové katalogy vs elektronické prezentace, sociální sítě


●    Osobní a firemní integrita vůči partnerům a zákazníkům


●    Podpora partnerů


●    Trpělivost a houževnatost


 


Případová studie


Využijte příkladu z praxe pro vlastní prospěch firmy.


 


 Okruhy modulu:


●    Aplikace získaných konceptů a znalostí na konkrétním projektu, praktické cvičení.


 


Posluchači obdrží materiály o tématech
Posluchači obdrží Certifikát o absolvování kurzu

lektor:
Ing. Ľudovít Marcinčín - všechny kurzy lektora
Datum Variabilní symbol Místo konání
25.02.2024, 26.02.2024
20230019Místo bude upřesněno
cena: 12463,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 10300,- Kč (bez DPH)
Kurz objednáte kliknutím na číslo variabilního symbolu.
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.