Témata kurzů > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Podpora managementu, administrativa

Úžasné zápisy

Co si mám zapsat? Jak se mám soustředit, když se nudím? A jaká je vlastně moje role? To jsou klíčové otázky, které s Vámi probereme, abyste s pomocí různých nástrojů a technik, své zápisy vedli přesně, stručně a jasně.

Pořizování zápisů z porad Vás může i bavit. Opravdu – být nejdůležitější osobou na poradě má spoustu výhod a my Váš pohled na jednu z asi nejméně oblíbených činností změníme. Účastníci se podívají na výhody pořizování kvalitních zápisů, jak je na poradu připravit, naučí se kreativní metody zapisování poznámek, zváží možné bariéry v poslechu a procvičí si své dovednosti.

Výuka probíhá ve skupině do 10 posluchačů

 Ujasnit si, jak má vypadat efektivní zápis z porady, jak má být strukturován

Porozumět tomu, z jakého důvodu se zápisy vytváří, k čemu je potřebujeme

Získat inspiraci (tipy a triky), jak zápis vytvářet

Ujasnit si, jaké nejčastější „chyby“ a nepřesnosti se při vytváření zápisů stávají a jak jim předcházet

Reflektovat své zápisy a zformulovat, co mohu dělat stejně a co jinak při vytváření dalších zápisů

 


Program       9,00 až 13,30

Úvod, zahájení, představení lektora a účastníků, cíle, témata, organizační a technické věci, upřesnění zadání


Inventář nepohod: účastníci dají ve skupinách dohromady, s čím se nejvíce při vytváření zápisů „perou“ – možno i před kurzem písemně


Krátká diskuse v plénu na téma: k čemu vlastně jsou ty zápisy a proč to s nimi tak často nefunguje, když se mluví o tom, jak jsou důležité


Shrnutí: handout (s možností doplnění) na téma: důvody a pojetí zápisů


Krátká diskuse v plénu na téma: k jakým nejčastějším „chybám“ a nepřesnostem dochází při vytváření zápisů


Shrnutí: handout (s možností doplnění) jak má vypadat struktura zápisu a zápis sám, jak je možné zaznamenávat (nástroje pro zápis)


 Skupinová práce: analýza skutečných zápisů (každá skupina dostane několik reálných zápisů /může použít i své/ a podrobí je zkoumání, zformuluje, co by v nich bylo dobré ponechat /co funguje/ a co by bylo dobré udělat příště jinak /co změnit a jak/


V plénu budeme diskusně procházet jednotlivé body z úvodního inventáře, jeden po druhém řešit a rámovat, cílem je, aby si každý z účastníků odnesl praktické inspirace do své práce


Závěr a shrnutí (každý zformuluje, co si z kurzu odnáší a vytvoří si svůj „akční plán“)


Kurz je zaměřen prakticky. I když se nevyhneme kratším blokům teorie na téma „jak má vypadat struktura efektivního zápisu“ a vybraným nástrojům, těžiště kurzu bude v řešení případových studií (reflexi konkrétních zápisů). Budeme také hodně diskutovat a pracovat ve skupinách. Budeme řešit konkrétní náměty účastníků (pokud by s žádnými nepřišli, jsou připraveny nejčastější problémy při vytváření zápisů: příliš obecný zápis, příliš podrobný zápis, zápis bez úkolů a odpovědností, co dělat, když nestíhám, co dělat, když mluví nesrozumitelně, co dělat, když se nesoustředím, apod.) Prioritou je, aby si každý z účastníků odnesl praktické inspirace a vytvořil akční plán, jak vše zapracuje do své praxe.

Účastníci obdrží studijní materiály
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu

lektor:
Mgr. et Mgr. Jakub Švec - všechny kurzy lektora
Celý profesní život se věnuje osobnostnímu rozvoji (jak zlepšit své sebeřízení) a sociálním (mezilidským) dovednostem. Věří v to, že každý z nás má plně v rukou svůj život. Stále ve velké pokoře žasne nad tím, čeho jsme schopni dosáhnout, když se tomu plně odevzdáme. Je hrdý na to, že může pomáhat a podporovat lidi v takovém úsilí.
Datum Variabilní symbol Místo konání
12.9.2024
20240015Praha-Pragoeduca Ostrovského 253/3 Praha 5
cena: 3933,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3250,- Kč (bez DPH)
Kurz objednáte kliknutím na číslo variabilního symbolu.
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.