Firemní kurzy na míru > Projektové řízení > Komplexní služby PM > PM Programme Firemní vzdělávání

PM Programme Firemní vzdělávání

Metodika realizace jednotlivých kurzů

Pragoeduca navrhuje výběr a sestavení obsahu kurzu v závislosti na skutečných požadavcích – tedy modulární, do určitého objemu předpokládaných konzultačních / lektorských kapacit, jejichž limitní počet bude dohodnutý a schválený v Základním dokumentu programu.
Základní osa – implementace projektového řízení – může být vhodně doplňována zvyšováním behaviorálních kompetencí z oblastí:

 • Vedení projektových týmů
 • Efektivní řízení projektů
 • Strategic Project Management
 • Project Leadership Techniques
 • Excellent meetings
 • Obecný leadership
 • Vyjednávací mistrovství
 • Argumentace a prosazování
 • Asertivní prosazení
 • Prezentační mistrovství
 • komunikační dovednosti
 • Konflikty a jejich prevence
 • Finanční cotrolling
 • Motivace


Při vzniku požadavku na školení (kurz, workshop, nová funkcionalita) nebo výstupu uživatel obvykle není schopen definovat detailní zadání (obvykle má pouze představu jakého výsledku by chtěl dosáhnout), a proto také není možné stanovit harmonogram a kapacitní nároky řešení. Pro vedoucího projektu nebo pracovníka zodpovědného za rozpočet vývoje je pak náročné rozhodnout, zda takový kurz realizovat, zda jeho výstupy budou relevantní k vynaloženým nákladům. Proto Pragoeduca pracuje s metodikou, kde takový úkol je rozdělen do 3 etap. Každá etapa má transparentní výstupy a umožňuje pracovníkovi zodpovědnému za řízení vývoje rozhodnout, zda je kurz užitečný.

Úkol startuje standardně požadavkem uživatele na změnu, úpravu nebo vývoj funkcionality nebo výstupu. V prvém kroku probíhá konzultace (workshop) uživatele s vytipovaným konzultantem. Tato etapa má za úkol vyjasnit požadavek uživatele vzhledem k možnostem na trhu vzdělávání. Výstupem etapy je odhad konzultanta, zda je úkol reálný, kolik času bude potřebovat na detailní analýzu úkolu (za jak dlouho je schopen vypracovat společně s uživatelem detailní zadání úkolu) a kdy tento úkol může být předán. Již po tomto kroku má zodpovědný pracovník možnost realizaci zastavit, když se mu výsledky budou jevit neadekvátní vzhledem k potřebnému vynaloženému úsilí (ceně práce konzultanta).


Ve druhém kroku, který je již přesně kapacitně a časové specifikován vypracuje konzultant detailní zadání úlohy a kapacitní a časový odhad její realizace. Pro zpřesnění podmínek akceptace řešení je možné již v tomto kroku připravit i scénář testování výstupů. Všechny tyto dokumenty jsou samozřejmě vypracovávány a následně akceptovány uživatelem požadované změny a zodpovědným pracovníkem zákazníka. Tento krok opět umožňuje posoudit adekvátnost výsledků vzhledem k ceně a úlohu případně zastavit.
Ve třetím kroku pak opět v přesně specifikovaném časovém a kapacitním rámci probíhá realizace úlohy, tj. vlastní školení, kde na závěr proběhne vyhodnocení kurzu.
Navržený proces umožňuje transparentní kontrolu průběhu vzdělávacího procesu po celou dobu. Oboustranně snižuje rizika špatných počátečních odhadů.

 

 

 

Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.